Σχετικά με το πρώην Δημοτικό Σχολείο Πραστού

Δημοτικό σχολείο Πραστού

Δύο διαφορετικές αποφάσεις – δύο διαφορετικές φιλοσοφίες…..

Του Νίκου Πολυμενάκου

Στις 10 Δεκεμβρίου 2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, παρουσία του τότε Δημάρχου κ. Ευστρατίου Δαλιάνη και του γραμματέα του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεως, κ. Ιωάννη Καμπύλη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάτσης Σωτήριος αναφερόμενος στο δέκατο τρίτο θέμα, ως εισηγητής, σχετικά με την «παραχώρηση  χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Πραστού», εξέθεσε τα εξής:

«Από το Τοπικό Συμβούλιο Πραστού διαβιβάστηκε η υπ αριθμόν 6/2004 απόφασή του με την οποία ζητάει να του παραχωρηθεί η χρήση του κτιρίου του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου Πραστού για να το χρησιμοποιήσει για τη “Δημιουργία Κέντρου μάθησης και διατήρησης της Τσακώνικης διαλέκτου”. Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω παραχώρηση στο Τοπικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα:

  1. Να δεχθεί την εισήγηση
  2. Να εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου Πραστού για τη μετατροπή του σε  «Κέντρο Μάθησης και διατήρησης της Τσακώνικης  διαλέκτου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 565/04».

Δε γνωρίζω γιατί η απόφαση αυτή έμεινε ανενεργή, είμαι όμως σίγουρος πως η υλοποίησή της θα είχε συμβάλει καθοριστικά στην αξιοποίηση, έρευνα και μελέτη της Τσακώνικης διαλέκτου, όσο και στην αναβάθμιση και κάθε μορφής ανάπτυξη, τόσο για τον Πραστό αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, αφού πλήθος φοιτητών και πανεπιστημιακών καθηγητών, Ελλήνων και του Εξωτερικού, θα επισκέπτονταν τον Πραστό και την περιοχή μας.

Ως Τσάκωνας στην καταγωγή, γνωρίζω πολύ καλά την πλούσια ιστορία, το μεγαλείο, την παράδοση του Πραστού, της πρωτεύουσας και κοιτίδας της Τσακωνιάς, αυτής της ανυπέρβλητης και μοναδικής καστροπολιτείας.

Γνωρίζω, επίσης, πως το μοναδικό δημόσιο- κοινοτικό κτίριο που θα μπορούσε να στεγάσει ένα μέρος της πλούσιας ιστορίας του Πραστού είναι το κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε ως Κέντρο της Τσακώνικης διαλέκτου, είτε ως Αρχείο της Τσακωνιάς, είτε ως θεματικό Μουσείο Τσακωνιάς, είτε ως Πολιτιστικό Κέντρο με στόχο την αξιοποίηση της δυναμικής της Τσακωνιάς και της ιστορίας του Πραστού.

Η αξιοποίηση  όλων των παραπάνω δυναμικών στοιχείων και σε συνδυασμό με τα καταπληκτικά φυσικά μνημεία της περιοχής, θα δημιουργούσε δεκάδες θέσεις  εργασίας, τόσο στον ιστορικό Πραστό, όσο και στα γειτονικά χωριά.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στις 27-8-2012, στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σχετικά με εκμίσθωση του Δημοτικού Σχολείου Πραστού» και εισηγητή τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Σίδερη Κωνσταντίνο, ήρθε εισήγηση  για την εκμίσθωση του σχολείου σε ιδιώτη και τη μετατροπή του  σε καφέ- εστιατόριο. Πρέπει να τονισθεί εδώ ότι στο Διαύγεια υπάρχει ήδη αναρτημένη σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΑΔΑ: Β41ΑΩ9Ψ-3Φ4) η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Σίδερης Κωνσταντίνος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισηγήθηκε την ενοικίαση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πραστού ως καφέ – εστιατόριο, στον κύριο …………………, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του και της σύμφωνης γνώμης του Τοπικού Συμβουλίου Πραστού, με την προϋπόθεση να γνωμοδοτήσει ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου σε ότι αφορά το μίσθωμα (είδος, ποσό μισθώματος, διάρκεια κ.λπ.) και τις προϋποθέσεις για τις απαιτούμενες εργασίες σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, ώστε οι όποιες εργασίες γίνουν να συνάδουν με την αρχιτεκτονική του σχολείου και της Τοπικής Κοινότητα, πάντα με σεβασμό για το χώρο και σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, ώστε να μην αλλοιωθεί ολοκληρωτικά το ύφος του σχολείου.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από μακρά διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Δέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της για την ενοικίαση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πραστού ως καφέ – εστιατόριο, στον κύριο …………….., κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του και της σύμφωνης γνώμης του Τοπικού Συμβουλίου Πραστού, με την προϋπόθεση να γνωμοδοτήσει ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου σε ότι αφορά το μίσθωμα (είδος, ποσό μισθώματος, διάρκεια κ.λπ.) και τις προϋποθέσεις για τις απαιτούμενες εργασίες σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, ώστε οι όποιες εργασίες γίνουν να συνάδουν με την αρχιτεκτονική του σχολείου και της Τοπικής Κοινότητας».

Επειδή στη συνεδρίαση του Δ.Σ όπου συζητήθηκε το προαναφερόμενο θέμα, είχα αποσυρθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη διάψευση της φημολογίας, σε σχέση με το ΕΠΑΛ και το Δημαρχείο, και δεν μπόρεσα να τοποθετηθώ, ούτε γνωρίζω το αποφασιστικό μέρος του θέματος  (δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα να πάρω αντίγραφο της απόφασης),  αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω αυτές τις λίγες γραμμές και να τοποθετηθώ ως Δημοτικός  Σύμβουλος δημόσια, εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία και αντίθεσή μου στην πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του Προέδρου της κ. Σίδερη Κωνσταντίνου.

Στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. συζητήθηκε επίσης το 27ο θέμα «Περί εγκρίσεως της μελέτης με αριθμό 15/2012 του έργου «Επισκευή στέγης Δημοτικού Σχολείου τοπικής Κοινότητας Βερβένων – αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος» με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο κ. Μαντά Παναγιώτη.

Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο που συντηρείται και αξιοποιείται το κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βερβένων, ενός άλλου ιστορικού χωριού του Δήμου μας (συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση), οφείλει και έχει την υποχρέωση ο Δήμος να φροντίσει για τη συντήρηση και αποκατάσταση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πραστού, με στόχο την αξιοποίησή του στη φιλοσοφία και κατεύθυνση του σκεπτικού της απόφασης 565/04 (15-12-2004) του τότε Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας. Το χρωστάμε ως Δήμος αλλά και ως κράτος όχι μόνο στην ιστορική μνήμη, αλλά και στην τεράστια προσφορά του Πραστού στην πατρίδα μας.

«Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σα να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον – Γιώργος Σεφέρης»

Άστρος 31- 8-2012

Νίκος Πολυμενάκος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βόρειας; Κυνουρίας