Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Τρίπολη


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως μέσο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Με αυτόν τον θεσμό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο γυμνασίου.


Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 18 μήνες (2 σχολικά έτη), παρέχεται δωρεάν και το πρόγραμμα σπουδών είναι εναρμονισμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή 16.00 – 20.00, για 25 ώρες την εβδομάδα.


Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.


Για εγγραφές και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΣΔΕ Τρίπολης, Τεγέας Τέρμα, Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ – ΙΕΚ Τρίπολης, από Δευτέρα – Παρασκευή 9.00-11.00 το πρωί και 17.00 – 19.00 το απόγευμα.


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2710222757 και 6936519176


Για την εγγραφή των ενδιαφερομένων απαιτείται:


α) απολυτήριος τίτλος δημοτικού ή πιστοποιητικό αποφοίτησης ή βεβαίωση εγγραφής στην 1η τάξη του γυμνασίου


β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής


γ) αίτηση που συμπληρώνεται στο σχολείο.


Σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου, κα Καραγιαννοπούλου, στο σχολείο μπορούν να φοιτήσουν και αλλοδαποί, τα έγγραφα των οποίων θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά.