Η μύγα Μεσογείου «απειλεί» τα εσπεριδοειδή


Χαμηλές είναι οι συλλήψεις της μύγας Μεσογείου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων των εσπεριδοειδών των πρώιμων περιοχών και ποικιλιών του Ναυπλίου, ωστόσο, όπως ανακοινώνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου και σύμφωνα με δεδομένα προηγούμενων ετών, οι πληθυσμοί του εντόμου αυξάνονται επικίνδυνα από το 2ο δεκαήμερο του Οκτώβρη ως τα μέσα Νοέμβρη.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι προσβολές αρχίζουν με την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (σπάσιμο του χρώματος) και συνιστώνται για την αντιμετώπισή τους δολωματικοί ψεκασμοί ή ψεκασμοί κάλυψης. Επισημαίνεται ωστόσο ότι, οι δολωματικοί ψεκασμοί οι οποίοι στοχεύουν στην μείωση του ενήλικου πληθυσμού του εντόμου και δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα αρπακτικά και παράσιτα, είναι αποτελεσματικότεροι, εάν ξεκινήσουν 15 μέρες πριν την ωρίμανση και εφαρμοστούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση (συνεργασία παραγωγών).
Αναφορικά με τα δύο είδη ψεκασμών, οι γεωπόνοι, τονίζουν τα κάτωθι:
Δολωματικοί ψεκασμοί
Συνιστάται για τις μεν πρώιμες περιοχές και ποικιλίες άμεση έναρξη με επαναλαμβανόμενες ανά 7μερο επεμβάσεις, ενώ για τις υπόλοιπες ποικιλίες, συνιστάται οι ψεκασμοί να αρχίσουν 10-15 μέρες πριν την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (σπάσιμο χρώματος).
Το δόλωμα αποτελείται από νερό, υδρολυμένη πρωτεΐνη 2% και ένα κατάλληλο εγκεκριμένο εντομοκτόνο.
Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να εφαρμόζεται συγκεντρωμένο με μορφή χονδρών σταγονιδίων (μπεκ χωρίς βελόνα), σε κλαδιά χωρίς καρπούς και συνιστάται να ψεκάζεται και η τυχόν υπάρχουσα βλάστηση στην περίμετρο του κτήματος (θάμνοι, φράχτες).
Ψεκασμοί καλύψεως
Οι ψεκασμοί αυτοί ξεκινούν όταν αρχίσει η ωρίμανση των πρώτων καρπών και ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται, ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα βιολογικά σκευάσματα με βάση τα σπόρια του μύκητα Beauveria bassian μόνο στη μανταρινιά. Τα Δελταμεθρίν, φοσμέτ μπορούν να χρησιμοποιηθεί 30 ημέρες πριν τη συγκομιδή.


Επισημαίνεται ότι οι ψεκασμοί καλύψεως είναι ζημιογόνοι για τα ωφέλιμα παράσιτα και αρπακτικά τα οποία βρίσκονται αυτή την εποχή σε δραστηριότητα.


Πηγή: argolikeseidiseis.blogspot.gr