Εντός συνταγματικών πλαισίων οι τελευταίες εκλογές


Μέσα στα συνταγματικά πλαίσια είναι η ανακήρυξη των βουλευτών και ο καθορισμός των βουλευτικών εδρών κατά τις τελευταίες εκλογές (17 Ιουνίου 2012), που έγινε σύμφωνα με την προηγούμενη απογράφη του 2001 και όχι με την τελευταία του 2011.


Αυτό θα υποστηρίξουν την ερχομένη εβδομάδα στο Εκλογοδικείο έξι δικαστές και θα προτείνουν να απορριφθούν έξι εντάσεις (υποψηφίων βουλευτών και εκλογέων). Έτσι, δεν αναμένεται να αλλάξει ο πολιτικός χάρτης της χώρας.
Ειδικότερα, ορισμένοι βουλευτές που έμειναν εκτός Κοινοβουλίου, αλλά και εκλογείς, έχουν καταθέσει στο Εκλογοδικείο ενστάσεις, με τις οποίες υποστηρίζουν, μεταξύ των άλλων, ότι η ανακήρυξη των βουλευτών έγινε κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών της ισοδυναμίας της ψήφου, της ελεύθερης και ανόθευτης έκφρασης της λαϊκής βούλησης και της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, καθώς και κατά παράβαση του άρθρου 54 του Συντάγματος που καθορίζει την κατανομή των βουλευτικών εδρών.
Και αυτό γιατί ο καθορισμός των βουλευτικών εδρών που έγινε σύμφωνα με την απογραφή του 2001 και όχι του 2011, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την υποαντιπροσώπευση στη Βουλή σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, όπως είναι, μεταξύ των άλλων, Α’ Αθηνών, Α’ Πειραιά, Σερρών, ‘Αρτας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Χίου.
Όμως, οι σύμβουλοι Επικρατείας Ν. Μακρουλάκης, Κ. Κουσούλης και η Παναγιώτα Καρλή, όπως και οι αρεοπαγίτες Κ. Φράγκος, Ι. Γιαννακόπουλος και η Στυλιανή Γιαννακού, θα προτείνουν να απορριφθούν όλες οι εντάσεις, που θέτουν θέμα ανακατανομής των βουλευτικών εδρών και ανακήρυξης βουλευτών, λόγω απόγραφής.
Συγκεκριμένα, οι έξι δικαστές θα υποστηρίξουν ότι κατά την ημερομηνία προκήρυξης των τελευταίων βουλευτικών εκλογών και διάλυσης της Βουλής (19 Μαΐου 2012), δεν είχε παρέλθει η ετήσια προβλεπόμενη προθεσμία από τη λήξη της τελευταίας απογράφης του 2011 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απογραφής (περατώθηκε στις 24 Μαΐου 2011). Κατόπιν αυτού, συνταγματικά και νόμιμα η κατανομή των εδρών και η ανακήρυξη των βουλευτών έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης απογραφής του 2001.
Οι εισηγητές θα επισημάνουν, ακόμη, ότι στις 17 Ιουνίου 2012, που διεξήχθησαν οι εκλογές τα αποτελέσματα της απογραφής ήταν ημιτελή, δηλαδή ήταν στο στάδιο της επεξεργασίας λόγω των νέων μεθόδων που εφαρμόστηκαν, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια σωστά ελήφθη ως «μέτρο» η προηγούμενη απογραφή και όχι η τελευταία.
Τελικά, και οι έξι θα τονίσουν ότι δεν παραβιάστηκε το άρθρο 54 του Συντάγματος.


Πηγή: ethnos.gr