Από πού φτάνει το αλάτι στη Νεκρά θάλασσα;


Το αλάτι στη Νεκρά θάλασσα προέρχεται από τον Ιορδάνη ποταμό που εκρέει στη θάλασσα. Παρότι το νερό των ποταμών είναι γλυκό, περιέχει μια μικρή ποσότητα διαλυμένου άλατος.
Στη Νεκρά θάλασσα δεν υπάρχουν οδοί απορροής. Επομένως, απώλεια νερού μπορεί να γίνει μόνο μέσω της εξάτμισης. Στη συνέχεια το αλάτι συσσωρεύεται.
Η ύπαρξη άλατος στον Ιορδάνη ποταμό οφείλεται κυρίως στο φαινόμενο της διάβρωσης. Πρόκειται για χημική διαδικασία που διασπά πέτρες, δημιουργώντας μεγάλες ποσότητες διαλυμένων ανόργανων στερεών ουσιών με τη μορφή ιόντων, όπως Na+ (νατρίου) και Cl- (χλωρίου), που συνδυαστικά μάς δίνουν το μαγειρικό αλάτι.
Η διαδικασία που μετατρέπει τη Νεκρά θάλασσα σε αλμυρή είναι η ίδια με αυτήν που έκανε όλες τις θάλασσες του πλανήτη μας αλμυρές πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, όση η ηλικία της Γης.
Οδοί απορροής δεν υπάρχουν και στους ωκεανούς. Τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη Νεκρά θάλασσα είναι η περιορισμένη έκτασή της καθώς και το ζεστό και ξηρό κλίμα που επικρατεί στην περιοχή, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να εξελίσσεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.
Ο Ιορδάνης ποταμός εκβάλλει στη Νεκρά θάλασσα, καθιστώντας την αλμυρή. Η μεγάλη περιεκτικότητα άλατος προσδίδει στο νερό υψηλή πυκνότητα κι έτσι επιπλέει κανείς ευκολότερα απ’ ό,τι στις υπόλοιπες θάλασσες.
Η περιεκτικότητα άλατος στη Νεκρά θάλασσα είναι της τάξης του 33,7‰. Αντίστοιχα, στους ωκεανούς, η περιεκτικότητα άλατος, κατά μέσο όρο, δεν υπερβαίνει το 3,9‰. Χωρίς απορροή, θα πίστευε κανείς, πως κάποτε η Νεκρά θάλασσα θα πλημμύριζε.
Το κλίμα όμως στην κοιλάδα του Ιορδάνη είναι τόσο θερμό και ξηρό, που το νερό που εξατμίζεται είναι ισόποσο εκείνου που εισρέει από τον ποταμό. Όταν η συγκέντρωση άλατος είναι πολύ υψηλή, επέρχεται κορεσμός στο νερό, καθώς δεν μπορεί να συσσωρεύσει μεγαλύτερη ποσότητα. Όσο η εξάτμιση συνεχίζεται και η συγκέντρωση άλατος περάσει το σημείο κορεσμού, το αλάτι αρχίζει να παίρνει στερεά μορφή.
Όταν εξαφανιστεί όλο το νερό, οι κρύσταλλοι άλατος μπορούν πλέον να συλλεχθούν. Πρόκειται για καθαρό χλωριούχο νάτριο –το μαγειρικό αλάτι– που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία τροφίμων ή και τη χημική βιομηχανία.
Πηγή: scienceillustrated.gr