Αναστήλωση του Κάστρου των Ζαφειρόπουλων;


Το Κάστρο των Ζαφειρόπουλων στο Παράλιο Άστρος


Εισαγωγικό σημείωμα: Το παρακάτω αποτελεί εισήγηση για το 14ο Θέμα της τακτικής συνεδρίασης, 26-10-2012, του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.


ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Θέμα: «Περί αναστήλωσης Κάστρου των Ζαφειρόπουλων στην Τ. Κ. Παρ. Άστρους».


Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 8390/28-08-2012 αίτηση του Συλλόγου Απανταχού φίλων Παραλίου Άστρους η οποία αναφέρεται στην υπ΄αριθμ 38/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου  καθώς και την υπ΄αριθμ. 8315 /27-08-2012 αίτηση της κ. Δαλιάνη Φωτεινής που αφορά περιγραφή μελέτης για το εν λόγω Κάστρο και παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει :


1.      Εάν συμφωνεί να ζητηθεί από την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η αναστήλωση του Κάστρου των Ζαφειρόπουλων Παραλίου Άστρους καθώς και ο αποκλεισμός από την είσοδο των επισκεπτών του των επικινδύνως ετοιμόρροπων σημείων μέχρι να αποκατασταθούν.


2.      Εάν συμφωνεί με την διαβίβαση της περιγραφής μελέτης και των άμεσων μέτρων για την στερέωσή και ανάδειξη του Κάστρου των Ζαφειρόπουλων της κ. Δαλιάνη σύμφωνα με την σχετική αίτησή της.


Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική εισήγηση.


Σ.Σ: Οψόμεθα!!