Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ (1940-44)

Ζήτω τὸ ΟΧΙ! Ζήτω ἡ ΕΛΛΑΣ!
Ἐορτάζουμε τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940, ἀντλώντας ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ παρελθόντος, δύναμη γιὰ τὸ παρὸν καὶ ἔμπνευση γιὰ τὸ μέλλον.
Ὡς ἐλάχιστη συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ μας μνήμη, συγκέντρωσα καὶ παρουσιάζω τὰ τεκμήρια αὐτῆς τῆς μικρῆς συλλογῆς.

Τὸ νόημα τοῦ ΟΧΙ

Ἔργῳ τὰς τιμάς… (Βασίλειος Γ. Κουτσούγερας, «Ἠπειρωτικὴ Ἑστία», 1957)

Διαγγέλματα, ἀνακοινώσεις, ἱστορικὰ ἔγγραφα καὶ δημοσιεύσεις ἐποχῆς

Ἀνακοινωθέντα καὶ διαγγέλματα«Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ Πατρίου ἐδάφους.»
Ἀνακοίνωσις τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ πρὸς τοὺς ἰδιοκτῆτες καὶ ἀρχισυντάκτες τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Τύπου στὸ Γενικὸ Στρατηγεῖο («Aὐτὴν τὴν ὥραν δὲν θέλω μόνον τὴν πέννα σας. Θέλω καὶ τὴν ψυχήν σας.» Ξενοδοχεῖον «Μεγάλη Βρεταννία», 30 Ὀκτ. 1940.) [Μετάφρασις στὰ ἀγγλικὰ, ἀπὸ τὸν Ὑποναύαρχο ἐ.ἀ. Σωτ. Γεωργιάδη]
Τὸ ΟΧΙ μὲ τὴν πένα τοῦ Γεωργίου Ἀ. Βλάχου (Ἐφημερὶς «Καθημερινή», 1940-41):
«Τὸ στιλέτον» («Κράτος μικρὸν μὲ ἱστορίαν μεγίστην, μήτηρ θηλάσασα τὴν ὑφήλιον…»)
«Ὅλοι μαζί!» («Καὶ θὰ προχωρήσωμεν καὶ θὰ νικήσωμεν καὶ θὰ σᾶς πετάξωμεν εἰς τὴν θάλασσαν.»)
«Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Α.Ε. τὸν κ. Ἀ. Χίτλερ, Ἀρχικαγκελλάριον τοῦ Γερμανικοῦ Κράτους» («Καὶ θ᾿ ἀναμείνη τὴν ἐκ Βερολίνου ἐπιστροφὴν τοῦ δρομέως…»)
«Ὁ Φάκελος τῆς Ἑλλάδος: Τὶ ἔκανε ἡ Ἑλλὰς καὶ τὶ δὲν κάναν οἱ ἄλλοι» (Λάζαρος Πηνιάτογλου, Ἐκδόσεις «Ἑλληνικοῦ Αἵματος», Σεπτ. 1944)
Τὶ εἶπαν οἱ ξένοι γιὰ τὴν Ἑλλάδα«Οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες»
Τὸ ΟΧΙ μέσα ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Time

Ἄλλες ἱστοσελίδες:
Ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες τοῦ Ἀμερικανοῦ φιλέλληνα Matt Barrett:
Greece in the Second World War
«Lest we forget that Noble and Immortal Nation: Greece» (Ἑλληνικὴ ἔκδοσις στὶς Η.Π.Α., 1943)

Τὸ Ἔπος στὸ πεδίο τῶν μαχῶν· τὰ ἱστορικὰ γεγονότα

Οἱ πρῶτες κρίσιμες ἡμέρες τοῦ πολέμου: Οἱ δυνάμεις τῶν ἀντιπάλων καὶ οἱ πρωταγωνιστές
Τὸ Ἔπος τοῦ Καλπακίου καὶ τῆς Πίνδου (Ἀλ. Ζαούσης, «Οἱ δύο ὄχθες: 1939-1945», Παπαζήσης, 1987)
Οἱ πρῶτοι νεκροὶ τοῦ πολέμου (Ἐφημερὶς «Καθημερινή», Ὀκτ.-Νοέμ. 1999)
Ἐαρινὴ ἐπίθεσις καὶ Ὕψωμα 731
Ἡ Γερμανικὴ ἐπίθεσις: Τὸ Ἔπος τῶν Ὀχυρῶν (Βλ. ἐπίσης: Τὸ τεχνικὸ ἔργο (Θ.Π. Τάσιος, ἐφημ. «Τὸ Βῆμα», 3 Μαρτ. 2002))
Ἡ μάχη τοῦ ὀχυροῦ Ἰστίμπεη (Συναρπαστικὴ καὶ συγκινητικὴ ἀφήγησις τοῦ πολεμιστοῦ, ἀξιωματικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, Γεωργίου Ἀποστολοπούλου)
Πῶς ἡ «Μαρίτα» ἔπληξε τὸν «Μπαρμπαρόσα» (Γ. Θεοφάνους, Περιοδικὸν «Ἱστορία», Μάιος 1999, Ἰούν. 2000)
Σύντομο ἱστορικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐποποιίας τοῦ 1940
[Ἑλληνικὸ κείμενο] [Ἀγγλικὸ κείμενο]. (Τοῦ Ὑποναυάρχου ἐ.ἀ. Σωτ. Γεωργιάδη.)
Ἡ πολεμικὴ προπαρασκευὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ

Ἄλλες ἱστοσελίδες:
Τὸ Ἔπος τοῦ 1940 (Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης)
Τὸ Ἔπος τοῦ 1940 (Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ)
Ἡ ἐποχὴ τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου (1940-45) (Ἵδρυμα Μείζονος Ἑλληνισμοῦ)
OXI: The day Greece said No (28th October 1940) (Hellenic Electronic Center)
Ῥοῦπελ
Ὁ λοχίας Δημήτριος Ἴτσιος
Ἰωάννης Μεταξᾶς (Ἰωάννα Φωκᾶ) (Ἐπίσης: Ὁ Μεταξᾶς, τὸ ΟΧΙ καὶ ἡ Δημοκρατικὴ Παράταξη (Ἀντίβαρο, Νοέμβριος 2007))

Πινακοθήκη καὶ δισκοθήκη εποχῆς· ἐκδόσεις, λογοτεχνία καὶ βίντεο

 

 

Φωτογραφίες καὶ ντοκουμέντα ἀπὸ τὸ Ἔπος τοῦ ᾿40

   

Βρετανικὲς εἰκόνες καὶ γελοιογραφίες γιὰ τὴν Ἑλλάδα τοῦ OXI

   

Ὁ πόλεμος τοῦ 1940 μὲ τὸ πινέλο του Ἀλέξανδρου Ἀλεξανδράκη

 


Σοφία Βέμπο, ἡ φωνὴ τοῦ ἀγῶνα (mp3, 256 kbps CBR, 44 KHz stereo)
Παιδιά, τῆς Ἑλλάδος παιδιά (6,3 MiB)
Βάζει ὁ Ντοῦτσε τὴ στολή του (6,2 MiB)
Στὸν πόλεμο βγαίνει ὁ Ἰταλός (5,8 MiB)
Πώ πώ, τὶ ἔπαθε ὁ Μουσσολίνι (5,7 MiB)
Κάνε κουράγιο, Ἑλλάδα μου (6,6 MiB)
Τὸ τραγούδι τῆς λευτεριᾶς (5,4 MiB)

Ἄλλα τραγούδια:
Στῆς Πίνδου μας τὶς κορφὲς (Χορωδία καὶ Μπάντα Γ' Σώματος Στρατοῦ – Ἐλ. Μαυρομάτης, Κ. Γκιγκόπουλος) (mp3 569 KiB)
Ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει (Χορωδία καὶ Μπάντα Ἀεροπορίας – Ῥηγίδης, Κολακλίδης, Κωνσταντινίδης) (mp3 535 KiB)

 

 

Βίντεο γιὰ τὸ ΟΧΙ τοῦ 1940
Μεταξὺ ἄλλων, ντοκυμανταὶρ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης (1993-94) (διάρκεια 1 h 34 min), γιὰ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸ καὶ Ἑλληνογερμανικὸ πόλεμο, βίντεο γιὰ τὸ Ῥοῦπελ, τὸν ἥρωα Δημήτριο Ἴτσιο κ.ἄ. μεγάλες στιγμὲς ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ ᾿40. Καὶ ἕνα συγκλονιστικὸ μοιρολόι γιὰ τοὺς ἥρωές μας.

 

Ἄλλες ἱστοσελίδες:
Φωτογραφικὸ ἀφιέρωμα στὸ 1940 (greekmilitary.net)
Ὁ Δημήτρης Xαρισιάδης στὸ Ἀλβανικὸ Mέτωπο (Ἐφημερὶς «Καθημερινή», 30 Ὀκτ. 2005)
Πατριωτικὰ τραγούδια καὶ ἐμβατήρια

Οἱ λογοτέχνες μας γιὰ τὸ ΟΧΙ
Κώστας Οὐράνης, «Ἡ ὡραιότερη στιγμὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ», περιοδικὸν «Νέα Ἑστία», ἔτος ΚΓ' – 1949, τόμος 49ος, τεῦχος 536, Ἀθῆναι, 1 Νοεμβρίου 1949, σελ. 1374-1375.

Ἄλλες ἱστοσελίδες:
Ἀπὸ τὸ ἀφιέρωμα τῆς Δημόσιας Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης Ρόδου: Ἄγγελος Σικελιανός, Στρατῆς Μυριβήλης, Γιῶργος Σεφέρης κ.ἄ. [σχόλιο καὶ σχετικὴ ἀρθρογραφία ἀπὸ τὸν Cacofonix]
Ὀδυσσέας Ἐλύτης,
«Ἄσμα ἡρωικὸ καὶ πένθιμο γιὰ τὸν χαμένο Ἀνθυπολοχαγὸ τῆς Ἀλβανίας».
Γ.Χ. Κανελλακόπουλος,
«Ἡ Ἑλληνική Ἰδέα». [φωτ. πρωτοτύπου] (Ἐγράφη ἐπὶ Κατοχῆς, ἀναδ. «Νέα Ἑστία» 1-11-1949) [σχόλιο]

Βιβλία
Ἄγγελος Τερζάκης, «Ἑλληνικὴ Ἐποποιία 1940-41» (29,4 MiB), «Ἑστία» , α' ἔκδ. 1964, γ' ἔκδ. 2000.
Χρῆστος Ζαλοκώστας,
«Ροῦπελ» (504 KiB), «Ἑστία» 1944 (ἐπανεκδόσεις 1965, 1971, 1972, ἔως 2004)).

«Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς καὶ τὸ Ἔπος τῆς Β. Ἠπείρου (1940-41)» (42,3 MiB), ἐκδ. περιοδικοῦ «Στρατιωτικὴ Ἱστορία», σειρὰ «Μεγάλες Μάχες», τ. 3, Ὀκτ. 2001.
«Ἡ Μάχη τῶν Ὀχυρῶν: Τὸ δεύτερο «ΟΧΙ» τῆς Ἑλλάδας (1941)» (46,8 MiB), ἐκδ. περιοδικοῦ «Στρατιωτικὴ Ἱστορία», σειρὰ «Μεγάλες Μάχες», τ. 6, Μάιος 2002.
Περιοδικὸν «Ελληνικὴ Ἱστορία» (97,4 MiB), τ. 11, Σεπτ.-Ὀκτ. 2004 (ἐκδ. Δ. Τασσόπουλος).
Κωνσταντῖνος Ἀβτζιγιάννης,
«Ἡ Γερμανικὴ εἰσβολὴ στὴν Ἑλλάδα – Ἀπρίλιος 1941» (20,8 MiB), σειρὰ «Πολεμικὲς Μονογραφίες», τ. 39, Μάιος 2004.
«Ἡ Μάχη τῶν Ὀχυρῶν» (33,1 MiB), ἐκδ. περιοδικοῦ «Πόλεμος καὶ Ἱστορία».
«6 Ἀπριλίου 1941: Ἡ γερμανικὴ ἐπίθεση» (19,1 MiB), ἐκδ. «Καθημερινή – 7 ἡμέρες», 7 Ἀπρ. 2002.
«Ἡ Μαύρη Βίβλος τῆς Κατοχῆς» (13,8 MiB), ἐκδ. Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Διεκδίκησης τῶν Ὀφειλῶν τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα, 2006.

Τιμὴ καὶ Μνήμη

Τὰ ὀστὰ τῶν ἡρώων μας
Ἐλευθέριος-Ἑρρίκος Ἰ. Λινάρδος: Ναύτης Θ/Κ Ἀβέρωφ καὶ Α/Τ Ὕδρα (Ἰ.Ἐ. Λινάρδος