Ανελκυστήρας με πιστοποιητικό!


Το δικό τους πιστοποιητικό ενεργειακής κατανάλωσης και απόδοσης έχουν οι ανελκυστήρες. Την τελευταία πενταετία, οι νέες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Eνωσης για την ελαχιστοποίηση του ηλεκτρισμού που καταναλώνεται από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των 27 χωρών-μελών της έχουν συμπεριλάβει ακόμα και τον… παραδοσιακό μηχανολογικό εξοπλισμό των πολυώροφων κτιρίων.
Το ασανσέρ είναι στη λίστα των κτιριακών υποδομών που καταγράφουν απώλειες ενέργειας, καταναλώνουν δηλαδή περισσότερο ρεύμα από αυτό που απαιτεί η χρήση τους. Οπως συμβαίνει με τις κατοικίες, αλλά και με αρκετές ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης, από το 2007 ο ανελκυστήρας έχει το δικό του σύστημα μέτρησης ενέργειας.
Μάλιστα, βάσει των προδιαγραφών που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με σχετικές κοινοτικές οδηγίες, υπάρχουν συνολικά επτά διαφορετικές βαθμίδες αξιολόγησης ενός ανελκυστήρα.
Η κλίμακα
Η κλίμακα βαθμολόγησης αφορά τα επτά πρώτα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου (A, B, C, D, E, F, G). Καθεμία από τις κατηγορίες ενεργειακής βαθμολόγησης μεταφράζεται σε πραγματικούς αριθμούς κατανάλωσης ρεύματος, τη στιγμή που ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε αδράνεια.
Για παράδειγμα, η κατηγορία G αφορά τους ανελκυστήρες που καταναλώνουν ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη από τις 1.600 κιλοβατώρες, την ώρα που δεν χρησιμοποιείται. Στον αντίποδα, η βέλτιστη ενεργειακή βαθμολόγηση Α αφορά ανελκυστήρες που καταναλώνουν 50 ή λιγότερες κιλοβατώρες όντως σε ακινησία. Η διαφορά της ενεργειακής κατανάλωσης είναι από μόνη της ενδεικτική του οφέλους που προκύπτει, καθώς ένας ανελκυστήρας με… καλό βαθμό μπορεί να καταναλώνει μέχρι και 97% λιγότερη ενέργεια!
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στους ανελκυστήρες προς την κατεύθυνση της ενεργειακής εξοικονόμησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικής ευρεσιτεχνίας.
Το κόστος
Το κόστος εγκατάστασης ενός νέου ενεργειακού συστήματος αντισταθμίζεται με αποφασιστικότητα από το ασύγκριτα μικρότερο κόστος της λειτουργίας του αλλά και από τις εκπομπές ρύπων που αντιστοιχούν στη λειτουργία αυτής της απαραίτητης κτιριακής υποδομής.
Πηγή: Realnews