Απειλούνται υπουργεία και φορείς του δημοσίου που αποκλίνουν των στόχων τους


Με περικοπή των προϋπολογισμών τους απειλούνται τα υπουργεία και οι φορείς του δημοσίου των οποίων οι προϋπολογισμοί αποκλίνουν σε ποσοστό πάνω από 10% έναντι των συμφωνηθέντων στόχων.
Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται ακόμα η κατάρτιση προγραμμάτων μηνιαίας εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και σημαντικών από άποψη μεγέθους νομικών προσώπων, καθώς και η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων.
Παράλληλα προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των υπολοίπων υπουργείων με τις οποίες τα μέρη δεσμεύονται για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού.


Πηγή: skai.gr