Πως ο Καλλικράτης «εξαφάνισε!!!» τους οικισμούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

2011, απογραφή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Εισαγωγικό σημείωμα: Η παραπάνω εικόνα είναι αποκαλυπτική  της εξαφάνισης των οικισμών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας από την απογραφή του 2011, πατώντας εδώ, μάταια θα ψάχνει κάποιος να βρει στοιχεία για την ιδιαίτερη πατρίδα του, ο λόγος; απλούστατος, έπαψε να υφίσταται!! το γιατί; εξηγείται παρακάτω:

«Σύμφωνα με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (δηλ. τον ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΛΛΑΞΕ ΜΟΡΦΗ. Οι μονάδες συγκρότησης των νέων δήμων του ν. 3852/2010, είναι οι δημοτικές ενότητες. Η έννοια της δημοτικής ενότητας είναι διαφορετική της έννοιας δημοτική κοινότητα και δεν πρέπει να συγχέεται. Ο νόμος ν. 3852/2010 είναι σαφής στο σημείο αυτό. Εξάλλου, σύμφωνα με το σκεπτικό του νομοθέτη, οι νέοι δήμοι πρέπει να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Εξ αυτού του λόγου επιλέχθηκε η συγκρότηση των νέων δήμων (στους οποίους δεν υπάγεται ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας) σε πληθυσμιακά και χωροταξικά μεγαλύτερες γεωγραφικές μονάδες-ενότητες (αυτό πράγματι εγκυμονεί κινδύνους εξαφάνισης των μικρότερων οικισμών πλην όμως σαφώς επιδιώκεται). Για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ειδικά σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του άρθρου 1 παρ. 2 ενότητα Β του ν. 3852/2010 «δεν επέρχεται καμία μεταβολή». Δηλαδή δεν συνενώθηκε με κάποιον άλλο δήμο, ούτε αφαιρέθηκε από αυτόν κάποιο τμήμα του. Εξ αυτού του λόγου ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τον νόμο ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και έτσι δεν εμφανίζεται στην απογραφή του 2011 με ξεχωριστές αναφορές στα παλαιά χωριά (αφού η ξεχωριστή νομική προσωπικότητα/αυτοτέλεια των παλαιών κοινοτήτων, είχε χαθεί ήδη με τον παλαιό νόμο). Τα πράγματα είναι διαφορετικά για παράδειγμα στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, όπου αυτός το πρώτον με τον ν. 3852/2010 έλαβε την σημερινή μορφή του συγκροτούμενος από τις αναφερόμενες στο ΦΕΚ δημοτικές ενότητες (οι οποίες λογικά με την πάροδο των χρόνων –και μετά ίσως από νέα τροποποίηση- θα σταματήσουν να απεικονίζονται χωριστά). Η τάση του νομοθέτη είναι να καταγράφει κατά δήμο και όχι κατά οικισμό. Όχι ότι δεν το κάνει κατά την εργασία της απογραφής, αλλά επίσημα υπάρχει μόνο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ για την απογραφή (και όχι ο κάθε οικισμός ξεχωριστά). Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι έννοιες α) δημοτική κοινότητα(πάνω από 2.000 κατοίκους) και β) τοπική κοινότητα (κάτω από 2.000 κατοίκους) αντιμετωπίζονται από τον ν. 3852/2010 ως θεσμοί ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, και δεν υπάρχουν κριτήρια π.χ. ιστορικά, λαογραφικά, κλπ πολεοδομικής ενότητας κλπ για την δημιουργία τους.»

Σ.Σ: Στο εξής όταν κάποιος θέλει να αναφερθεί π.χ στην Μελιγού, θα λέει: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Γεωγραφικό πλάτος=37.3975979Β & Γεωγραφικό μήκος=22.7259749Α