Κόλαφος η Έκθεση Επιθεώρησης – Ελέγχου για τη (μη) καταγραφή της Περιουσίας της Τ.Κ. Παραλίου Άστρους στο Εθνικό Κτηματολόγιο‏


Χρειάστηκε η παρέμβαση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για να κινηθούν τα «σκουριασμένα;» γρανάζια των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οι οποίες είναι καθ’ ύλη αρμόδιες,  για την καταγραφή της Δημοτικής Περιουσίας της Τοπικής Κοινότητας του Παραλίου Άστρους.


Η έκθεση των Επιθεωρητών είναι αποκαλυπτική των κακοδαιμονιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα συμπεράσματα μιλούν από μόνα τους:


1.      Στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας δεν υπάρχει επικαιροποιημένη, πλήρης και ακριβής καταχώρηση σε ενιαίο αρχείο της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας..


2.      Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας δεν έχει προβεί σε σύνταξη πράξης αναλογισμού στη θέση «Νησί»..


3.      Τα ακίνητα ιδιωτικής κτήσης της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους τα οποία βρίσκονται να καταγράφονται στην περιουσία του Δήμου δεν δηλώθηκαν στο Εθνικό Κτηματολόγιο..


4.      Συνέχεια..


Δείτε την έκθεση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης:


1.      Μέρος πρώτο  


2.      Μέρος δεύτερο  


Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά!!! και ποικίλα.


Σ.Σ: Τυχόν ισχυρισμοί εκπροσώπων, πρώην ή νυν, οιασδήποτε βαθμίδας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι, «δι’ ενεργειών τους» γίνεται ή θα γίνει η καταγραφή της Δημοτικής Περιουσίας της Τοπικής Κοινότητας του Παραλίου Άστρους, ανήκουν σε αντίστοιχο Μύθο του Αισώπου. Τα νήματα κινήθηκαν, όπως δυστυχώς είναι σύνηθες, από αναφορά πολίτη προς το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.