Υστέρηση 181 εκατ. ευρώ στα έσοδα το πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου


Η υστέρηση των εσόδων δείχνει τόσο την αδυναμία των φορολογικών αρχών, όσο και την εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας της πλειονότητας των πολιτών


Διατηρείται αμείωτη και στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου η πτωτική πορεία των δημοσίων εσόδων.
Πληροφορίες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με «Το Βήμα», δείχνουν ότι στις πρώτες 15 μέρες του τρέχοντος μηνός συγκεντρώθηκαν έσοδα ύψους 1,174 δισ. ευρώ έναντι στόχου 1,365 δισ. ευρώ.
Η εμφανιζόμενη υστέρηση των 181 εκατ. ευρώ προβληματίζει τους επιτελείς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς φανερώνει τόσο την αδυναμία των φορολογικών αρχών, όσο και την εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας της πλειονότητας των φορολογουμένων.
Το ζήτημα είναι πώς θα ανατραπεί αυτή η τάση στην πορεία των εσόδων και κατά πόσο μπορούν να γίνουν σοβαρές προσπάθειες στην κατεύθυνση είσπραξης των οφειλομένων και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
Οι όποιες ελπίδες εναπόκεινται στη δράση του νέου γενικού γραμματέα εσόδων Χ. Θεοχάρη, ο οποίος καλείται να ανασυγκροτήσει συνολικά τον εισπρακτικό μηχανισμό.
Ωστόσο, η υστέρηση των εσόδων δεν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη δημοσιονομική διαχείριση εξαιτίας της μεγάλης μείωσης των δημοσίων δαπανών.
Η μείωσή τους υπερκαλύπτει, προς το παρόν. την υστέρηση των εσόδων, διατηρώντας πτωτική την τάση μείωση των ελλειμμάτων.