Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων


Το MEMORO είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη συλλογή, στην οποία ο καθένας μπορεί να συμβάλλει, συλλέγοντας και καταγράφοντας τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις ανθρώπων γεννημένων πριν το 1950.
Στόχος του είναι η διατήρηση και προώθηση της ιστορίας και του πολιτισμού μέσω της ανάδειξης της ατομικής και συλλογικής μνήμης.


Πατήστε εδώ