Με «πόιντ σύστεμ» οι γιατροί του ΕΟΠΠΥ


Με κατάργηση του πλαφόν των επισκέψεων ασφαλισμένων ανά γιατρό, αλλά και αποζημίωση των συμβεβλημένων γιατρών σύμφωνα με την αποδοτικότητά τους, σχεδιάζει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας να βελτιώσει το επίπεδο παροχών της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Στόχος είναι η υιοθέτηση του γερμανικού μοντέλου, όπου κάθε συμβεβλημένος γιατρός θα αποζημιώνεται από το ασφαλιστικό ταμείο με βάση ένα σύστημα μορίων («πόιντ σύστεμ») που θα συγκεντρώνει για κάθε επίσκεψη ασφαλισμένου και ιατρική πράξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Μάριου Σαλμά, περί τα μέσα Μαρτίου, στη Γερμανία, ένα σημαντικό τμήμα των διμερών επαφών αφορούσε ακριβώς το σύστημα συμβάσεων των γιατρών με τα ασφαλιστικά ταμεία.


Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Κ», το υπό επεξεργασία σχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπει ότι ο ΕΟΠΥΥ θα συμβάλλεται με την επαγγελματική ένωση ιατρών (π.χ. την Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ), από την οποία θα «ζητεί» συγκεκριμένες υπηρεσίες ανά νομό και πάντα με βάση τον Χάρτη Υγείας (ανάγκες του πληθυσμού, ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες από τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ κ.ά.), ενώ με τα ίδια κριτήρια θα διαιρείται ανά νομό και ο «κλειστός» προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για τις αμοιβές των συμβαλλόμενων γιατρών. Η επαγγελματική ένωση γιατρών θα διαπραγματεύεται με γιατρούς των απαιτούμενων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.


Οι γιατροί θα μπορούν να δεχθούν δωρεάν όσους ασφαλισμένους επιθυμούν, που σημαίνει ότι δεν θα ισχύει το πλαφόν των 200 επισκέψεων τον μήνα. Για την αποζημίωσή τους από τον ΕΟΠΥΥ θα ισχύει ένα «πόιντ σύστεμ», όπου η κάθε επίσκεψη ασφαλισμένου θα αντιστοιχεί σε μόρια και το κάθε μόριο σε ένα ποσό το οποίο καλύπτει ο οργανισμός. Η μοριοδότηση θα είναι διαφορετική ανά ειδικότητα, και πιθανόν ανά περιοχή. Π.χ. σε περιοχές όπου γιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων δεν εκφράζουν ενδιαφέρον να συνεργαστούν με τον ΕΟΠΥΥ, θα μπορεί να αυξάνει ο συντελεστής των μορίων και έτσι η κάθε επίσκεψη θα αντιστοιχεί σε περισσότερα μόρια και υψηλότερες αμοιβές έναντι άλλων περιοχών, ως κίνητρο για τη σύναψη σύμβασης.


Ο «κλειστός προϋπολογισμός» του ΕΟΠΥΥ για κάθε νομό θα διαιρείται με τον αριθμό των μορίων που έχουν συγκεντρώσει συνολικά οι γιατροί και βάσει αυτής της διαίρεσης θα κατανέμεται και το ποσόν. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, με τον τρόπο αυτό θα αποτρέπεται η προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας, αφού εάν ένας γιατρός δέχεται υπερβολικά πολλές ιατρικές επισκέψεις μόνο και μόνο για να συγκεντρώσει περισσότερα μόρια και να πληρωθεί περισσότερο, το μόνο που θα καταφέρει είναι «να μειώσει την αξία των μορίων».


Σε κάθε περίπτωση, το κρίσιμο σημείο είναι το ποσό που θα διατεθεί για την αμοιβή των συμβεβλημένων γιατρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 είχαν προϋπολογισθεί 80 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό, από τα οποία τελικά δαπανήθηκαν 60 εκατ. ευρώ. Στα σχέδια του υπουργείου Υγείας είναι να αυξηθεί το 2013 το σχετικό κονδύλι στα 120 εκατ. ευρώ. Τέλος, εξετάζεται από το υπουργείο το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν ανά γιατρό στη συνταγογράφηση φαρμάκων (δαπάνη) και εξετάσεων (όγκος) προς τους ασφαλισμένους.


Ελλείψεις γιατρών στους μισούς νομούς της χώρας


Σοβαρά κενά στην κάλυψη των αναγκών για υπηρεσίες υγείας καταγράφονται από το υφιστάμενο σύστημα συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με γιατρούς και είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν στο ήμισυ των νομών της χώρας δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι παιδίατροι. Ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει περίπου 10.500 γιατρούς, εκ των οποίων οι 6.100 είναι γιατροί του ΙΚΑ και οι υπόλοιποι συμβεβλημένοι. Αρχικά στον ΕΟΠΥΥ εντάχθηκαν 6.500 γιατροί του ΙΚΑ, εκ των οποίων πέρυσι συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 400. Επίσης, παρατάθηκαν οι συμβάσεις σε 5.500 συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, ωστόσο χωρίς κριτήρια γεωγραφικής κατανομής και ειδικοτήτων ανά περιοχή.


Από τους 5.500 συμβεβλημένους γιατρούς -που μπορούν να δέχονται έκαστος το ανώτερο 200 επισκέψεις τον μήνα- περίπου 1.300 δεν υπέβαλαν αίτηση για να αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ το τελευταίο τετράμηνο, που σημαίνει ότι σιωπηρά έχουν διακόψει τη συνεργασία με τον οργανισμό.


«Ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται θεσμική μεταρρύθμιση», σημειώνει στην «Κ» ο πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ Γιώργος Ελευθερίου. «Το υπουργείο Υγείας θα πρέπει να μελετήσει τα συστήματα άλλων χωρών, να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τους εμπλεκομένους και να θεσμοθετήσει μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίσει για τους πολίτες αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας και για τους γιατρούς επαγγελματική επιβίωση».