«Τιμωρείται» ακόμη και η εγκυμοσύνη


«Αγραφος εργασιακός νόμος» τείνει να γίνει η άνιση μεταχείριση των γυναικών στους εργασιακούς χώρους, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της τελευταίας ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη αναφορικά με το «Φύλο και τις εργασιακές σχέσεις». Ενδεχόμενη εγκυμοσύνη ή μητρότητα εξακολουθούν να επιδρούν ανασταλτικά στην εργασιακή ζωή των γυναικών, καθώς, όπως διαπιστώνεται, εγκυμονούσες γυναίκες ή όσες έχουν μόλις επιστρέψει από άδεια μητρότητας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν άνιση μεταχείριση, με συχνότερο το φαινόμενο της μονομερούς επιβολής εκ περιτροπής εργασίας, με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών, χωρίς την τήρηση των όσων προβλέπει ο νόμος. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το πρόβλημα έχει λάβει την ακραία μορφή διάκρισης, όταν η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται βάσει της συγκεκριμένης αφορμής.


Στατιστικά στοιχεία 


Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της έκθεσης, τα συχνότερα περιστατικά άνισης μεταχείρισης γυναικών αφορούν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, με ποσοστό 40,8%. Ακολουθούν περιστατικά άνισης μεταχείρισης ως προς τη λύση της σχέσης εργασίας (30,2%) και υποθέσεις που αφορούν διακρίσεις στις παροχές (13,5%). Επιπλέον, στην έκθεση τονίζεται ότι η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται από πλευράς εργοδοτών όχι μόνο ως πρόφαση, αλλά και ως μοχλός πίεσης απέναντι σε εργαζομένους ή αναζητούντες εργασία, με τις γυναίκες να βρίσκονται και πάλι σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αντρών. Σημειώνεται, δε, ότι περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης των γυναικών διαπιστώνονται και στον δημόσιο τομέα, παρά το ότι θα αναμενόταν να θεωρείται αυτονόητη η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσία για την ίση μεταχείριση.


Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, οι οποίες αφορούν το 7,7% των περιπτώσεων άνισης μεταχείρισης.


Η κρίση


«Η περίοδος κρίσης μειώνει τη δυνατότητα καταγγελίας. Δεν έχουμε την κουλτούρα και τη συνήθεια να καταγγέλλουμε περιστατικά διακρίσεων, πόσω μάλλον περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης», τονίζει στην «Εφ.Συν.» η Μαρία Στρατηγάκη, επίκουρος καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και πρώην γενική γραμματέας Ισότητας των Φύλων. «Είναι δύσκολη η τεκμηρίωση των σεξουαλικών παρενοχλήσεων και τα αντίστοιχα περιστατικά είναι περισσότερα από όσα έρχονται στην επιφάνεια. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, δεν αξιοποιείται το υπάρχον νομικό πλαίσιο», συμπληρώνει.


Υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι γυναίκες κατέχουν υψηλότερα ποσοστά, έναντι των ανδρών, τόσο στις επισφαλείς μορφές εργασίας, όσο και στην ανεργία, στην οποία «υπερτερούν» διαχρονικά. Οπως καταγράφεται στα πρακτικά της Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Βουλής των Ελλήνων στις 15 Φεβρουαρίου 2012, στα υπό εξέταση τρίμηνα της περιόδου 1998-2011, το ποσοστό ανεργίας γυναικών ηλικίας 20-24 ετών ήταν συνήθως υψηλότερο από το 50%, ενώ μεταξύ 15-19 ετών ξεπερνούσε ακόμα και το 70%. Στους άντρες, την αντίστοιχη περίοδο, τα ποσοστά κυμαίνονταν μεταξύ 14-43% στην ηλικία 20-24 ετών και 14-52% στην ομάδα των 15-19 ετών.