Με ατομικές συμβάσεις 1.200.000 εργαζόμενοι


Τουλάχιστον 1.200.000 εργαζόμενοι (περίπου το 60% των μισθωτών) αμείβονται ήδη με ατομικές συμβάσεις σε υποκατάσταση των «ληγμένων» κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων και χαμηλότερους έως 30% μισθούς ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί και να φτάσει, έως το τέλος του ’13, το 1.600.000 (στο 80%).


Την εκτίμηση αυτή κάνει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) σε Εκθεση για το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένης της ΕΓΣΣΕ) μετά την εφαρμογή του Μνημονίου και την αλλαγή του καθεστώτος των συλλογικών διαπραγματεύσεων.


Την έκθεση παρουσίασε χθες, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ο πρόεδρος της ΟΚΕ Χρ. Πολυζωγόπουλος διαπιστώνοντας ότι με «όχημα» την κρίση, αναπτύχθηκε ένας έντονος κρατικός παρεμβατισμός ο οποίος «έχει πλήξει καίρια τη συλλογική αυτονομία» και «οδηγεί στην απορρύθμιση του εργατικού δικαίου ως δικαίου προστασίας του εργαζομένου ως του ασθενέστερου μέρους της σχέσης εργασίας και σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού τις επιχειρήσεις».


«1.200.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή περίπου το 60%, έχει απομακρυνθεί από την προστασία των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έληξαν και έχει οδηγηθεί στην υπογραφή ατομικών συμβάσεων με δυσμενέστερους όρους, ενώ όλο και περισσότερες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατρέπονται σε συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας (το ΣΕΠΕ έχει επίσημα καταγράψει 85.000 μετατροπές συμβάσεων σε «ευέλικτες» και φθηνότερες το ’12) τονίζεται στην έκθεση.


Η ΟΚΕ προβλέπει επέκταση των μειώσεων των μισθών ακόμη και για τους αμειβόμενους με τις μειωμένες (σε εφαρμογή του Μνημονίου) κατώτατες αποδοχές που σήμερα αντιστοιχούν στα 586 ευρώ μεικτά και στα 510 ευρώ για τους νέους «αν ο κατώτατος μισθός συνδεθεί, όπως προβλέπεται, με την πορεία της ανεργίας και της ανταγωνιστικότητας»…


ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
«Παρά την ανατροπή των συλλογικών διαπραγματεύσεων η κρίση… παραμένει» δήλωσε ο Χρ. Πολυζωγόπουλος θέτοντας θέμα αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για λόγους κοινωνικής συνοχής και για την αποφυγή φαινόμενων αθέμιτου ανταγωνισμού στο κόστος εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΚΕ (ερήμην του ΣΕΒ ο οποίος απείχε από τη διαδικασία διαμόρφωσης της συγκεκριμένης γνώμης) ζήτησε:


Να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις (παρά τα «εμπόδια» που υπάρχουν λόγω της κατάργησης της επεκτασιμότητας και της δεσμευτικότητας των συλλογικών συμβάσεων ακόμα και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας).


Να ανακτήσει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «γενική εφαρμογή» για όλους τους εργαζόμενους (διασφαλίζοντας ιδιαίτερα το επίδομα γάμου) και να κυρωθούν νομοθετικά όσες διατάξεις δεν έχουν νομοθετηθεί και βρίσκονται στον αέρα (πρόσθετη ετήσια άδεια, ειδικές άδειες γάμου, σπουδών, φροντίδας τέκνων κ.ά.).


Απέναντι στην εσωτερική υποτίμηση των μισθών να αντιπροταθεί μια αναπτυξιακή πολιτική με μέτρα που θα διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, θα στηρίζουν την εισαγωγή της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και θα δίνουν τις αναγκαίες κατευθύνσεις και τη στήριξη για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου και την εγχώρια παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣΕΕ
Πρόσκληση διαπραγμάτευσης για τη σύναψη νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα απευθύνει στις εργοδοτικές οργανώσεις η ΓΣΕΕ.


Την απόφαση λαμβάνει σήμερα η νέα διοίκηση επιδιώκοντας, εφόσον υπάρξει ανταπόκριση, να πετύχει τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος γάμου για τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ, της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και του ΣΕΤΕ και τη διατήρηση των αδειών για όλες τις επιχειρήσεις αφού ο νέος νόμος επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή των θεσμικών όρων που συμφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι σε όλες τις επιχειρήσεις (στις οποίες ισχύουν, ωστόσο, τα ήδη νομοθετημένα και «παγωμένα» μαζί με τις τριετίες κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων).


Το τέλος των κλαδικών συμβάσεων σε αριθμούς


Πάνω από 106 κλαδικές συμβάσεις έχουν λήξει ή καταγγελθεί χωρίς να υπογραφούν νέες. Οι συμβάσεις αυτές, στη πλειονότητά τους, αντικαταστάθηκαν με ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις με μειώσεις μισθών έως 30%.


Για άλλες 45 συμβάσεις (μεταξύ των οποίων και εκείνη των τραπεζοϋπαλλήλων) «τρέχει» από τις 14 Φεβρουαρίου του 2013 και λήγει στις 15 Μαΐου η τρίμηνη προθεσμία, προκειμένου να διαπραγματευτούν και να υπογραφούν νέες συλλογικές, ενώ αργότερα έως το τέλος του χρόνου λήγουν κι άλλες 22 συμβάσεις.


Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013 έχουν υπογραφεί 70 επιχειρησιακές συμβάσεις με μειώσεις μισθών έως 25%, καταργήσεις επιδομάτων και ελαστικά ωράρια εργασίας και μόνο μία κλαδική σύμβαση (των τεχνικών θεάτρου, επίσης με μείωση αποδοχών).


Με «όχημα» την κρίση
Την έκθεση παρουσίασε χθες, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ο πρόεδρος της ΟΚΕ Χρ. Πολυζωγόπουλος διαπιστώ- νοντας ότι με «όχη- μα» την κρίση, αναπτύχθηκε ένας έντονος κρατικός παρεμβατισμός, ο οποίος «έχει πλήξει καίρια τη συλλογική αυτονομία»


Αυξητική τάση
Ολο και περισσότερες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατρέπονται σε συμβάσεις μερικής ή εκ περιτρο- πής εργασίας (το ΣΕΠΕ έχει επίσημα καταγράψει 85.000 μετατροπές συμβάσεων σε «ευέλι- κτες» και φθηνότε- ρες το ’12), τονίζεται στην εκθεση.


Νέες μειώσεις
Η ΟΚΕ προβλέπει επέκταση των μειώσεων των μισθών ακόμη και για τους αμειβόμενους με τις μειωμένες (σε εφαρμογή του Μνημονίου) κατώτατες αποδοχές που σήμερα αντιστοιχούν στα 586 ευρώ μεικτά και στα 510 ευρώ για τους νέους «αν ο κατώτατος μισθός συνδεθεί, όπως προβλέπεται, με την πορεία της ανεργίας και της ανταγωνιστικότητας»…


Πηγή: imerisia.gr