Γυαλιά για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ (ΟΑΕΕ)


Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θα δικαιούνται ανανέωση των γυαλιών οράσεως τους κάθε 4 χρόνια και των φακών επαφής τους κάθε 2 χρόνια.
Ακόμα δεν θα χορηγούνται γυαλιά και φακοί συγχρόνως, ενώ τα παιδιά έως 12 ετών δικαιούνται με γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε 2 έτη. Να σημειωθεί ότι το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για γυαλιά (κρύσταλλα και σκελετός) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100,00€ και για κάθε φακό επαφής τα 25,00€
Επίσης προβλέπονται για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας θα δικαιούνται ασφαλισμένοι πάνω από 40 ετών. Ωστόσο δεν προβλέπονται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να έχουν το δικαίωμα 2 ζευγών γυαλιών συγχρόνως, δηλαδή μυωπίας και πρεσβυωπίας.
Για να εισπράξουν τα ποσά οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να υποβάλουν στον οργανισμό ιατρική γνωμάτευση οφθαλμιάτρου του ΕΟΠΥΥ, ή του ΕΣΥ, ή από συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ οφθαλμίατρο και την απόδειξη αγοράς του οπτικοί.
Στην ιατρική γνωμάτευση απαιτείται έγκριση του ελεγκτή ιατρού εντός 15 ημερών, ενώ η συνταγή θα πρέπει να εκτελεστεί εντός 30 ημερών. Οι ασφαλισμένοι των ενταγμένων στο ΕΟΠΥΥ φορέων θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.