Βγήκαν οι πατάτες: 0,55 στο χωράφι 0,90 στη λαϊκή


Πηγή