Ελλιπή τα οικονομικά στοιχεία που δίνεται στο Κόμβο Διαλειτουργικότητας


Την άμεση κινητοποίηση των 217 δήμων που έχουν αποστείλει ελλιπή στοιχεία στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Εσωτερικών, ζητεί με επείγον έγγραφό του ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Γιάννης Φ. Ιωαννίδης.


Στο έγγραφο επισημαίνει, μεταξύ άλλων στους δήμους ότι κινδυνεύουν με κυρώσεις καθώς δεν έχουν ακόμα καταχωρήσει τα οικονομικά στοιχεία του 2012 και του Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου του 2013 στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ..


Αυτό έχει ως συνέπεια να εντοπίζονται ελλείψεις οι οποίες παρακωλύουν την πλήρη λειτουργία του Κόμβου και δημιουργούν «χρονική υστέρηση στη μετάβαση στο συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης».


Στην εγκύκλιο τονίζεται χαρακτηριστικά ότι η μη διάθεση ή η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των οικονομικών στοιχείων στον κόμβο επισύρει αυστηρές κυρώσεις. Μεταξύ άλλων οι δήμοι κινδυνεύουν με παρακράτηση της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, πρόστιμο επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων καθώς και με διοικητικές κυρώσεις.