Στόχος η αύξηση των ΑΠΕ στο 20% έως το 2020


Να αυξήσουν το μερίδιο χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης μέχρι το 2020.έχουν συμφωνήσει οι ευρωπαίοι ηγέτες σύμφωνα με την Στρατηγική Ευρώπη 2020.
Ο στόχος ανά κράτος μέλος της ΕΕ προσαρμόζεται και προσδιορίζεται ανάλογα με την οικονομική απόδοση καθώς και τη δυναμική που μπορούν να έχουν οι ΑΠΕ.
Σημειώνεται ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη αναδύεται εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών.
Η στρατηγική αντικαθιστά την «Ατζέντα της Λισαβόνας» που υιοθετήθηκε το 2000 και η οποία απέτυχε να καταστήσει την ΕΕ τη «μεγαλύτερη εξειδικευμένη οικονομία έως το 2010».
Η στρατηγική θέτει πέντε στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τους οποίους τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφράσουν σε εθνικούς στόχους αντανακλώντας έτσι τις διαφοροποιημένες τους ανάγκες:
• Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών από το 69% σε 75%.
• Αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη σε 3% του ΑΕΠ της ΕΕ.
• Επίτευξη των στόχων «20/20/20» για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και τη στροφή σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
• Μείωση του ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο από το σημερινό 15% σε 10% και διασφάλιση ότι τουλάχιστον 40% των νέων διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας έως και 25%, απαλύνοντας έτσι 20 εκατομμύρια από τη φτώχεια σε σχέση με τον αριθμό των 80 εκατομμυρίων που συναντάμε σήμερα.
Πρώτη η Σουηδία
Σημειώνεται ότι το 2011 οι ΑΠΕ συνεισέφεραν κατά 13.0% στην τελική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ, συγκριτικά με το 7.9% το 2004 και το 12.1% το 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ, η Σουηδία έχει το υψηλότερο ποσοστό ΑΠΕ στη τελική κατανάλωση ενέργειας, 46.8%, ενώ ακολουθούν η Λετονία (33.1%), η Φινλανδία (31.8%) και η Αυστρία (30.9%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Μάλτα (0.4%), στο Λουξεμβούργο (2.9%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (3.8%), το Βέλγιο (4.1%) και την Ολλανδία (4.3%).
Η Ελλάδα σημείωσε επίσης αύξηση, από το 9.2% το 2010 στο 11.6% το 2011, ενώ τελικός στόχος για το 2020 είναι το 18%. (Σημ. Σύνταξης: Τα στοιχεία αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές στην νομοθεσία που περιέχονται στο πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την Κυριακή)
Τέλος αύξηση καταγράφηκε και στην Κύπρο φθάνοντας στο 5.4% το 2011 συγκριτικά με το 4.6% το 2010, με τελικό στόχο για το 2020 13%.