Τα τυπικά προσόντα «όπλο» για τις διευθυντικές θέσεις


Παρελθόν θα αποτελεί σύντομα η επετηρίδα για την κατάληψη θέσεων ευθύνης στο δημόσιο, καθώς με το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, επέρχονται ριζικές αλλαγές στον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων


Αν και τα ακριβή κριτήρια, καθώς και η μοριοδότηση αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέσω ΠΔ στα οποία θα παραπέμπει το νομοσχέδιο, μέσω των νέων ρυθμίσεων θα προκύπτει η βασική στόχευση, να περιοριστεί η προϋπηρεσία και να αποκτήσουν δικαίωμα προώθησης σε θέσεις ευθύνης και όσοι έχουν προσόντα. Στο πλαίσιο αυτό «όπλο» για την κατάληψη διευθυντικών θέσεων θα αποτελεί ο «φάκελος» των υπαλλήλων στον οποίο θα καταγράφονται τα προσόντα αυτά.


Παράλληλα, το νομοσχέδιο θα ανοίγει το δρόμο για την έκδοση των ΠΔ που θα επικυρώσουν τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων, ώστε να ακολουθήσει η αξιολόγηση του προσωπικού, που απασχολείται σε αυτά.


Άλλωστε σύμφωνα με πληροφορείς έχει ήδη ετοιμαστεί ερωτηματολόγιο με το οποίο θα κληθούν οι περίπου 206.000 υπάλληλοι του στενού δημόσιου να αναφέρουν τα προσόντα τους (τίτλους σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.ά.), καθώς και τα ακριβή καθήκοντα που ασκούν στην υπηρεσία.


Σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό των περιγραμμάτων θέσεων, που απαιτούνται για τη λειτουργία κάθε φορέα θα μπορεί να τοποθετηθεί ο κατάλληλος υπάλληλος στη σωστή θέση. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα ενταχθούν στο σχέδιο κινητικότητας 25.000 υπαλλήλων έως το τέλος του έτους, εκ των οποίων οι 12.500 μέχρι τον Ιούλιο.


Παράλληλα μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυστηροποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης αναρρωτικών αδειών, ώστε να μην γίνεται κατάχρηση από υπαλλήλους