Από κρησάρα 206.000 δημόσιοι υπάλληλοι


Σε σειρά στοχευμένων ενεργειών, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά και εγκυκλίων, προκειμένου να καλυφθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις που «λήγουν» τον Ιούνιο αλλά και να τεθούν οι βάσεις για την αναδιάρθρωση του Δημοσίου προχωρά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


Τα μείζονα για την κυβέρνηση ζητήματα της επιτάχυνσης των πειθαρχικών διαδικασιών αλλά και της συμπλήρωσης του αριθμού των 2.000 απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων κυρίως διά της κατάργησης οργανικών θέσεων, αντιμετωπίστηκαν εν πολλοίς με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα και πλέον απομένει η εφαρμογή του.


Επόμενος στόχος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με ορίζοντα τον Ιούνιο, οπότε και τοποθετείται ο νέος έλεγχος της τρόικας, είναι να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία του «νέου, αναδιαρθρωμένου, Δημοσίου» αλλά και η τήρηση των μνημονιακών δεσμεύσεων που, πέραν των 2.000 απολύσεων, περιλαμβάνουν και την ένταξη 12.500 υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Κομβικό σημείο για την υλοποίηση του εγχειρήματος αποτελεί η διαδικασία της αξιολόγησης δομών και προσωπικού.


Στην κατεύθυνση αυτή, ήδη το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή περί τα μέσα Μαΐου και αφορά, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένων οργανισμών. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης 206.000 δημοσίων υπαλλήλων, εκ των οποίων θα προκύψουν οι 12.500 «διαθέσιμοι» του Ιουνίου.


Μετά την έγκριση των νέων οργανογραμμάτων των υπουργείων, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης, απέστειλε εγκύκλιο προς όλες τις υπηρεσίες ζητώντας τη «χαρτογράφηση» των θέσεων εργασίας αλλά και των αναγκών σε προσωπικό. Ζητούμενο είναι η αναλυτική καταγραφή των αναγκών στα υπουργεία μετά τις νέες δομές που έχουν προκύψει από τα οργανογράμματα αλλά και η βάση για την αξιολόγηση των 206.000 δημοσίων υπαλλήλων. Οσοι εξ αυτών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και εν συνεχεία κάποιοι εξ αυτών θα μετακινηθούν προκειμένου να καλύψουν ανάγκες άλλων φορέων.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργού, ο σχεδιασμός των περιγραμμάτων θέσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου και ως εκ τούτου η κατανομή των νέων θέσεων εργασίας βάσει των νέων οργανογραμμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 17 Μαΐου.


Οι υπάλληλοι που θα αξιολογηθούν θα πρέπει προσεχώς να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια αναφορικά με:


– τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, σεμινάρια κ.τ.λ.)


– τον τρόπο διορισμού τους στο Δημόσιο,


– τα χρόνια υπηρεσίας τους αλλά και


– όλες τις υφιστάμενες εργασίες που εκτελούν στο τμήμα που υπηρετούν. Στόχος της διαδικασίας είναι αφενός η «χαρτογράφηση» των αναγκών σε προσωπικό για κάθε υπουργείο αλλά και ο εντοπισμός όσων έχουν προσληφθεί με παράνομες διαδικασίες ή δεν έχουν τα αναγκαία δικαιολογητικά.


Οι προϊστάμενοι


Σημαντικό μέρος του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όσοι επιθυμούν να καλύψουν θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης.


Σε αυτές τις θέσεις μπορούν να τοποθετηθούν όσοι έχουν 12 χρόνια υπηρεσίας, έχουν θητεύσει σε ανάλογη θέση και δεν έχουν απόκλιση από τη στοχοθεσία κατά τα παρελθόντα έτη. Αντίστοιχα ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή υποδιεύθυνσης μπορούν να επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν διατελέσει προϊστάμενοι τμήματος.


Από τις θέσεις αυτές, αποκλείονται υπάλληλοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα.


Η θητεία των προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες θα είναι πενταετής, ενώ για τις ανάγκες της υπηρεσίας θα μπορούν να μετακινούνται σε αντίστοιχες θέσεις αντιστοίχου φορέα και αντικειμένου.


Πηγή: kathimerini.gr