50% των εκπαιδευτικών θεωρεί ανεπαρκή την κατάρτιση τους

Ο ένας στους δύο εκπαιδευτικούς νιώθει ότι θα ήθελε επιπλέον παιδαγωγική κατάρτιση. Οι περισσότεροι πιστώνουν στα θετικά τις σχέσεις στο σχολείο, ενώ στα αρνητικά την κρατική μέριμνα. 

"Η διαδικασία αυτή έφερε ουσιαστικά για πρώτη φορά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας σε ένα κοινό τραπέζι όπου μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να ερευνήσουμε, να δουλέψουμε και να αναδείξουμε τη δουλειά που γίνεται ή δεν γίνεται. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή, από κάθε άποψη, διαδικασία". "Η σχολική κοινότητα στο σύνολο της λειτούργησε μέσα σ΄ ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και συνδιαλλαγής, αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης". "Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς ήρθαν κοντά, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και σε συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο και τον εξωτερικό συνεργάτη κατάφεραν να επιτύχουν την αρμονική συνύπαρξη, που είναι προαπαιτούμενο επιτυχίας και αποτελεσματικότητας". Πρόκειται για αποσπάσματα από τα πορίσματα των περίπου 6.000 εκπαιδευτικών που μετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης, το οποίο θα επεκταθεί σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την επόμενη σχολική χρονιά. Είναι οι απόψεις εκπαιδευτικών που συνειδητά μπήκαν στη διαδικασία της αξιολόγησης, θέλησαν δηλαδή να κάνουν αυτοκριτική.

Πηγή: Καθημερινή