Επιστήμονες αναπτύσσουν τεχνητούς οφθαλμούς που μιμούνται τα μάτια των εντόμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστήμονες από την Ελβετία, τη Γερμανία και τη Γαλλία ερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μάτια των εντόμων, και στη συνέχεια σχεδίασαν και κατασκεύασαν τους πρώτους μικροσκοπικούς, πλήρως λειτουργικούς, κυρτούς τεχνητούς σύνθετους οφθαλμούς.
Η Επιτροπή αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι στο μέλλον, οι τεχνητοί σύνθετοι οφθαλμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τομείς όπου είναι πρωταρχικής σημασίας η πανοραμική ανίχνευση της κίνησης. Για παράδειγμα, ένας ευέλικτος τεχνητός σύνθετος οφθαλμός θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην περίμετρο των αυτοκινήτων ώστε να ανιχνεύονται με επιτυχία τυχόν εμπόδια (π.χ. κατά τους ελιγμούς στάθμευσης, για αυτοματοποιημένη καθοδήγηση οχημάτων ή για την ανίχνευση οχημάτων ή πεζών που πλησιάζουν επικίνδυνα το όχημα), ή να εφαρμοστούν σε μικροσκοπικά εναέρια οχήματα (Micro Air Vehicles – MAV) για οπτική πλοήγηση χωρίς σύγκρουση (π.χ. κατά την προσγείωση ή την αποφυγή εμποδίων, όπως στο πλαίσιο επιχειρήσεων διάσωσης).
Χάρη στο εγγενώς μικρό πάχος και την ευελιξία τους, οι οφθαλμοί αυτοί θα μπορούσαν επίσης να ενσωματωθούν σε υφάσματα, με σκοπό τη δημιουργία «έξυπνων» ενδυμάτων, όπως έξυπνα καπέλα με συστήματα συναγερμού για αποφυγή συγκρούσεων προοριζόμενα για άτομα με προβλήματα όρασης. Ευέλικτοι τεχνητοί σύνθετοι οφθαλμοί θα μπορούσαν επίσης να τοποθετηθούν στους τοίχους και τα έπιπλα «έξυπνων» σπιτιών με σκοπό την ανίχνευση της κίνησης (π.χ. για ηλικιωμένους σε περιπτώσεις διαβίωσης υποβοηθούμενης από το περιβάλλον ή για παιδιά με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων).
Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε: «Η φύση μάς έχει πλουτίσει με πληθώρα μοναδικών στο είδος τους ιδεών για την επίλυση προβλημάτων. Τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς δίνουν τη δυνατότητα να εμπνευστούμε, να κατανοήσουμε, να αντιγράψουμε και να ανασυνθέσουμε σε βιομηχανική κλίμακα ορισμένες από τις λαμπρές ιδέες που προέρχονται από τη Μητέρα Φύση, ώστε να βελτιώσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας».
Πηγή: skai.gr