Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

 

Δελτίο τύπου

Πατήστε εδώ για να δείτε το φωτογραφικό υλικό.

Τέσσερα άτομα από το επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού, βρέθηκαν στην Κερκίνη για μία εβδομάδα, για να επιμορφωθούν σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) ειδών πανίδας και τύπων οικοτόπων.

Το εκπαιδευτικό/ επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οικότοποι και Χερσαία και Υδρόβια Πανίδα», που  πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 8 Δεκεκμβρίου 2013, διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το σεμινάριο θα συμβάλει στην υλοποίηση του έργου της παρακολούθησης (monitoring)  της κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων που υλοποιείται στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης και έχει ως στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης

Άστρος Αρκαδίας, 22001

Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025 

Email: info@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr