Στα χέρια των δημάρχων τα στοιχεία του υπ. Εσωτερικών με τους υπεράριθμους υπαλλήλους σε κάθε δήμο

Στα χέρια των δημάρχων σε όλη τη χώρα βρίσκεται η μελέτη του υπουργείου Εσωτερικών για τη στελέχωση κάθε δήμου και τον αριθμό των υπαλλήλων τους οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν στο πλαίσιο της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας. Αλλού άναψαν φωτιές, μια και από τη μελέτη της ομάδας εργασίας, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Δημήτρη Ραπακούλια, προέκυψε υπεράριθμο προσωπικό, κι αλλού καταλάγιασαν ανησυχίες, μια και ο αριθμός υπαλλήλων προς μετακίνηση είναι μικρός ή δεν προβλέπεται καν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπάλληλοι οι οποίοι θα πρέπει να τεθούν σε διαδημοτική κινητικότητα ανέρχονται στους 3.708 συνολικά. Αυτό προέκυψε από τη νέα επεξεργασία των στοιχείων, μια και ετέθη ως στόχευση μόνο η εθελοντική διαδημοτική μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε δήμο. Στην πρώτη αποτύπωση-«αξιολόγηση» περιλαμβανόταν και υποχρεωτική ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων και η αρχική επεξεργασία είχε «βγάλει» περισσότερους από 4.500 υπαλλήλους ως υπεράριθμο προσωπικό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ωστόσο, δεν πρόλαβε να φτάσει, την Τρίτη, στους δημάρχους η επιστολή που τους απέστειλε την ίδια μέρα ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, γνωστοποιώντας τους τα στοιχεία που προέκυψαν από την μελέτη και υπήρξαν άμεσα οι πρώτες αντιδράσεις.
Πάντως, ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν ενστάσεις από δημάρχους αναφορικά με τα κριτήρια με τα οποία έγινε η «αξιολόγηση» αλλά και με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του Ιουνίου 2013 και έκτοτε υπάρχουν αλλαγές ενώ επίσης υπολογίσθηκε όχι μόνο το τακτικό αλλά και το έκτακτο προσωπικό (συμβασιούχοι).
Μετά τη χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών και συνυπολογίζοντας το προσωπικό (τακτικό και έκτακτο) και τον πληθυσμό, προέκυψε το τελικό αποτέλεσμα για τον αριθμό των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν από δήμο σε δήμο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένα σημεία που χρειάζονται επανεξέταση έχουν εντοπισθεί ήδη από την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και αναφέρονται σε αδρές γραμμές και στην επιστολή Γρηγοράκου προς τους δημάρχους.
Η επιστολή του αναπληρωτή υπουργού είναι η εξής:
«Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,

Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας, όπως διαμορφώθηκε από την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Για την καλλίτερη κατανόηση της σας αποστέλλω επίσης και την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην μελέτη αυτή.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε τις παρατηρήσεις σας.

Θα σας παρακαλούσα να λάβετε υπ' όψιν τα εξής:

1. Η μελέτη έχει εκπονηθεί στα πλαίσια όσων έχουν αναγγελθεί από το Υπουργείο και έχουν συμφωνηθεί με την ΚΕΔΕ. Δηλαδή περιλαμβάνει μόνον δια-δημοτικές μετακινήσεις (αρχίζοντας από εθελούσιες). Ούτε απολύσεις, ούτε διαθεσιμότητες προβλέπονται.

2. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του Ιουνίου 2013. Πιθανόν στον δήμο σας να υπάρχουν αλλαγές έκτοτε, που θα μας υποδείξετε για να ενσωματωθούν.

3. Η προϋπόθεση μηδενικών εξόδων από το σύστημα οδηγεί σε μερικές περιπτώσεις δήμων στην πρόβλεψη σημαντικού αριθμού προσλήψεων. Είναι αυτονόητο ότι αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπερβολή της μελέτης θα τις εξετάσουμε ξανά από κοινού.

Προσβλέποντας στην συνεργασία σας για να έχουμε το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα, παρακαλώ δεχτείτε κ. Δήμαρχε τους θερμούς χαιρετισμούς μου και τις ευχές μου για χρόνια πολλά και ευτυχισμένο καινούργιο χρόνο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος»

Τα κριτήρια

Για την καταγραφή των θέσεων εργασίας που πλεονάζουν καθώς και των αναγκών σε προσωπικό ανά Δήμο καθορίσθηκαν τα εξής κριτήρια :
∙ Πληθυσμός Δήμου (με βάση την απογραφή 2011).
∙ Εργαζόμενοι Δήμου
∙ Οικονομική ευρωστία Δήμου (οικονομικά αποτελέσματα)
∙ Κόστος μισθοδοσίας Δήμου σε σχέση με τα έσοδά του
∙ Κόστος μισθοδοσίας Δήμου ανά κάτοικο
∙ Ιδιαιτερότητα του κάθε Δήμου
Οι εργαζόμενοι του Δήμου υπολογίστηκαν από το άθροισμα των τακτικών και των εκτάκτων υπαλλήλων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της ομάδας εργασίας του ΥΠΕΣ , ο λόγος που τους οδήγησε στο να συμπεριλάβουν στο μοντέλο τους όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται στο Δήμο είναι ότι η αξιολόγηση μόνο του τακτικού προσωπικού θα απέφερε στρέβλωση στα αποτελέσματα της εφαρμογής λόγω του ότι υπάρχει άνιση κατανομή μεταξύ τακτικού και εκτάκτου προσωπικού σε αρκετούς Δήμους.
Πάντως, σύμφωνα με το ν. 4093/2012 η κινητικότητα αφορά μόνο το Μόνιμο Προσωπικό και το Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Ως εκ τούτου η αναγωγή των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο έγινε στο τακτικό προσωπικό.
Οι υπάλληλοι στους δήμους , σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, που χρησιμοποίησε η ομάδα εργασίας, είναι 93.973 , οι οποίοι επιμερίζονται σε Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου -Ι.Δ.Α.Χ υπάλληλοι(66.821), έκτακτο προσωπικό (12.363), τακτικό Προσωπικό ΝΠΔΔ των δήμων (10.110), έκτακτο Προσωπικό ΝΠΔΔ των δήμων (4.679), Προσωπικό ΝΠΙΔ των Δήμων.

O υπολογισμός των υπαλλήλων οι οποίοι θα περιληφθούν στην κινητικότητα , είχε ως βάση το άθροισμα του Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. καθώς και του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ..

Για τη μέτρηση της οικονομικής ευρωστίας του Δήμου τέθηκε ως κριτήριο το οικονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την αφαίρεση των υποχρεώσεων από τις εισπράξεις.
Τέλος , βάση για την μέτρηση της ιδιαιτερότητας αποτελούν τα στοιχεία του μεγέθους, της έκτασης, της ορεινότητας, της νησιωτικότητας, της διοικητικής υποστήριξης και του κατακερματισμού των Διοικητικών Υπηρεσιών, ενώ συνυπολογίσθηκε το αν αποτελούν έδρες Νομών.
Ενστάσεις για τη νομοθετική ρύθμιση περί διαδημοτικής κινητικότητας
Εν τω μεταξύ, αντιρρήσεις εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τη διάταξη, η οποία περιγράφει τις διαδικασίες για την Εθελοντική Διαδημοτική Κινητικότητα, και περιελήφθη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Την Τρίτη , το μεσημέρι, σε συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ , τόνισε ότι«υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την καταρχήν συμφωνία». Μάλιστα, κάλεσε την κυβέρνηση να δεχθεί τις προτάσεις της ώστε «η διαδικασία αυτή να αποτελέσει πρότυπο για τον εξορθολογισμό του υπάρχοντος προσωπικού από τους Δήμους με πλεονάζον προσωπικό σε Δήμους που έχουν ελλείψεις, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες που σήμερα υπάρχουν».

Το ζητούμενο, όπως υπογραμμίζουν οι αιρετοί, είναι η απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών, με στόχο, όπως επεσήμαναν, τη διασφάλιση των εργαζόμενων από μελλοντικές οριζόντιες πολιτικές που «είναι άδικες για τους ίδιους και διαλύουν τις υπηρεσίες των Δήμων».
Μάλιστα, το ΔΣ της ΚΕΔΕ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται «διασφαλίζει με τον ασφαλέστερο τρόπο την αποτυχία εφαρμογής της εθελούσιας κινητικότητας, που μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το πρότυπο για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα».

Πηγή: tovima.gr