Κατανομή ποσού 13. 650 ευρώ στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας από τα Τέλη Διαφήμισης

Από το υπουργείο Εσωτερικών γίνεται γνωστό πως κατανέμεται από το λογαριασμό του που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν. 2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» (Νο 33 05 0137), ποσό 13.937.330,00 €  στους δήμους, σύμφωνα με τις καταστάσεις που είναι προσαρτημένες στη σχετική απόφαση.

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν έσοδο της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά Έσοδα» και του Κ.Α. 0715 με τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’ του άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (άρθρο 9 ν. 2880/2001)» του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθούν σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η παρούσα απόφαση με τις καταστάσεις που τη συνοδεύουν μπορεί να αναζητηθεί  και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ypes.gr) στην ενότητα «Το Υπουργείο», υπο-ενότητα «Εγκύκλιοι – Αποφάσεις» (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/).

Πηγή: aftodioikisi.gr