2013, δράγα

Η φωτογραφία απεικονίζει στολίσκο πλοιαρίων σε «ντάνα», και ο οποίος αποτελείται από αριστερά προς τα δεξιά, από τα εξής σκάφη: 1. Ρυμουλκό, 2. Φορτηγίδα (μαούνα) και 3. GRAB DREDGER (Βυθοκόρος εκσκαφέας).

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο της λιμενολεκάνης.
  2. Είναι χρονολογημένη στις 17 Δεκεμβρίου 2013.
  3. Ο προαναφερόμενος στολίσκος εκτελεί εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης.
  4. Προηγούμενες, σχετικά πρόσφατες! εκβαθύνσεις έχουν γίνει: Α) Στις αρχές της δεκαετίας του  1970 και Β) Στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.

*δράγα