Ιδιώτες θα εισπράττουν το φόρο ακινήτων

Του ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΖΕΛΗ

Σε ιδιώτες περνούν όλες οι συναλλαγές για τα ακίνητα. Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί μέσω του Κτηματολόγιου, το οποίο μετατρέπεται σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να «διασφαλιστούν τα έσοδα από το φόρο ακινήτων».

Ιδιώτες θα αναλάβουν τα Γραφεία Κτηματολογίου που θα δημιουργηθούν ανά δήμο. Μέσω αυτών εξετάζεται να πραγματοποιείται και η πληρωμή του ενιαίου φόρου ακινήτων, σε πρώτη φάση -ίσως- πιλοτικά, στα πρώτα γραφεία που θα ανοίξουν στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, στα Γραφεία Κτηματολογίου (ΓΕΚ) θα καταβάλλονται όλοι οι φόροι που αφορούν τις συναλλαγές για ακίνητα (αναλογικό δικαίωμα Δημοσίου, αναλογικά δικαιώματα ΤΧΔΙΚ, τέλη περί της εταιρείας του Κτηματολογίου, διάφορα άλλα τέλη και παράβολα κλπ).

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό δημοσίευμα.