Άρνηση τραπεζών να παραλάβουν αιτήσεις ρύθμισης δανείων

Στην επιβεβαίωση καταγγελιών που έλαβε από οφειλέτες στεγαστικών δανείων, ότι πολλές τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν για την αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους, προέβη ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Ο λόγος γίνεται για το νόμο 4224/2013, ο οποίος επιτρέπει σε όσους πληρούν τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί, να μειώσουν τη μηνιαία δόση του δανείου τους, χωρίς τον κίνδυνο κατάσχεσης από την τράπεζα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής, επειδή σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των δηλώσεων έως την 31η Ιανουαρίου 2014, αίρεται η απαγόρευση των πλειστηριασμών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας, απευθύνει σύσταση προς την Ελληνική Ενωση Τραπεζών για να παρέμβει άμεσα στα μέλη της, με την αυστηρή υπόδειξη να δέχονται τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις.

Με τον τρόπο αυτό οι δανειολήπτες θα τυγχάνουν της προστασίας του εν λόγω άρθρου του Νόμου.

Το παρόν κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.