Από σήμερα η αύξηση στα τσιγάρα

Από σήμερα τίθενται σε ισχύ οι αυξήσεις στα τσιγάρα, ως εναλλακτική λύση για τη μη επιβολή του εισιτηρίου 25 ευρώ στα νοσοκομεία.

Η αύξηση πάντως δεν περιορίστηκε στα 5 λεπτά αλλά είναι  10 λεπτά, λόγω της μεθόδου που εφαρμόζουν οι καπνοβιομηχανίες κατά την τιμολόγηση των προϊόντων τους (δεν επιτρέπει υποδιαιρέσεις τιμών μικρότερες των δέκα λεπτών).

Οι καπνοβιομηχανίες πάντως διαμαρτύρονται για τη συνεχόμενη φορολόγηση των τσιγάρων αφού πλέον το 90% της αξίας ενός πακέτου είναι φόροι.