Επικίνδυνες απαγορευμένες ουσίες σε κοτόπουλα

Επικίνδυνα απαγορευμένα αντιβιοτικά ανιχνεύθηκαν σε δείγματα κρέατος πουλερικών από τις υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής. Πάντως, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη πτηνοτροφική μονάδα στο Κορωπί, αλλά και όλες όσες είναι παραγωγικά συνδεδεμένες με αυτήν, δεν διακινούν προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί κτηνιατρικός έλεγχος και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ήδη η εγκατάσταση ετέθη σε απομόνωση και επιτήρηση μετά την ανίχνευση της απαγορευμένης ουσίας η οποία ανήκει στην ομάδα των νιτροφουρανίων. Οι έλεγχοι έγιναν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων Κτηνιατρικών Φαρμάκων (σε ζώντα ζώα και τα προϊόντα τους) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύονται απαγορευμένα νιτροφουράνια σε δείγματα κρέατος. Έρευνα που είχε δημοσιευθεί το 2004 στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Analytica Chimica Acta» (520, 125-131, 2004), είχε καταδείξει ότι απαγορευμένα αντιβιοτικά (νιτροφουράνια) είχαν ανιχνευθεί σε δείγματα κρέατος σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία) από σύνολο 16 κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τα νιτροφουράνια περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 2377/90, ο οποίος ορίζει την απαγόρευση χορήγησής τους ως κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε παραγωγικά ζώα στην ΕΕ. Και αυτό διότι οι επιστήμονες έκριναν ότι λόγω των κινδύνων της γονοτοξικότητας και της καρκινογένεσης με τους οποίους συνδέονται οι συγκεκριμένες ουσίες δεν ήταν δυνατόν να καθοριστούν ανώτατα επίπεδα καταλοίπων για αυτές στα παραγωγικά ζώα.

Πηγή: tovima.gr