Τα δάνεια… «βάφουν» τις τράπεζες κόκκινες

Κινήσεις σε πολλά επίπεδα βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες τα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία συνεχίζουν να αυξάνονται, έστω και με ρυθμούς χαμηλότερους των προηγούμενων ετών.
Οι ρυθμίσεις των δανείων σε ιδιώτες που έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί, από την έναρξη της κρίσης έως τώρα, διαμορφώνονται στα 40 δισ. ευρώ. Στόχος η διευκόλυνση της εξυπηρέτησής τους. Οι παρεμβάσεις έχουν μία διαβάθμιση από ήπιες έως πραγματικές αναδιαρθρώσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτυπώνουν και την ανάγκη των τραπεζών να διατηρήσουν στη «ζωή» το μεγαλύτερο τμήμα του χαρτοφυλακίου τους.
Στην παρούσα φάση και επί τη βάση νέων ευρωπαϊκών οδηγιών η καταγραφή των «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες θα γίνεται με ενιαίο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η ξεκάθαρη σύγκριση των χαρτοφυλακίων τους.
Συγχρόνως, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θ. Σκορδάς, προετοιμάζεται Κώδικας Δεοντολογίας, τον οποίο θα καταρτίσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στον Κώδικα Δεοντολογίας θα αξιοποιούνται οι ορισμοί του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», προκειμένου να υπάρχουν λύσεις αναδιάρθρωσης των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωμής.
Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης είναι ο Ν. 4224/2013.
Σε ρυθμίσεις όπως αυτές ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος έχει περάσει το 10% των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ενώ, συνολικά, οι παρεμβάσεις όλων των ειδών που οδηγούν κατά κύριο λόγο σε μείωση της μηνιαίας δόσης, ώστε να είναι εφικτή η καταβολή της, υπολογίζεται ότι αφορούν ώς και το 40% των δανείων προς ιδιώτες.
Όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, εκεί υπάρχει έλλειψη στοιχείων. Όπως εξηγούν τραπεζικοί παράγοντες, σχεδόν όλα τα επιχειρηματικά δάνεια έχουν υποστεί κάποιου είδους ρύθμιση, εφόσον η χώρα βρίσκεται έξι χρόνια σε ύφεση. Ωστόσο οι ρυθμίσεις είναι διαφορετικού τύπου και υπολογίζονται με δεδομένα πολύ διαφορετικά, αφού κάποια ήπια μεταβολή των όρων, εφόσον το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, δεν συγκαταλέγεται καν στις κατηγορίες ρυθμίσεων. Ρυθμίσεις όμως πραγματοποιούνται και στα αγροτικά δάνεια. Κατά βάση πρόκειται για τα παλιά δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία διέθετε το προνόμιο να δεσμεύει υπερβολικές υποθήκες για τη διασφάλιση των δανείων της.

Πηγή: topontiki.gr