Πτώση στην κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2011), η μέση ετήσια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα δεν ξεπερνά τα 90 λίτρα κατά κεφαλή, έναντι των 150 λίτρων που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Πριν από μία δεκαετία πάντως, η κατανάλωση στη χώρα μας μετά βίας «έπιανε» τα 30 λίτρα/άτομο.
Σύμφωνα με την τελευταία σχετική Κλαδική Μελέτη της ICAP, που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Απρίλιο, από το 2010 η κατανάλωση στη χώρα μας εμφανίζει πτωτική πορεία.
Συγκεκριμένα, η εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών αυξήθηκε την περίοδο 1990-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 12%, το 2009 ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε σημαντικά (αύξηση μόλις 2%), ενώ το 2011 και 2012 η κατανάλωση μειώθηκε κατά 8,1% και 6,5% αντίστοιχα. Η καθοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2013 χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν ειδικά στοιχεία.