Αναγκαία η αποκατάσταση οδικής πρόσβασης στα αγροκτήματα του Λεονταρίου Μεγαλόπολης που διακόπηκε κατά την διάνοιξη της εθνικής οδού Μεγαλόπολης – Σπάρτης

Δελτίο τύπου

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου και Κώστας Ζαχαριάς παρενέβησαν με ερώτησή τους στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αποκατάσταση της οδικής πρόσβασης σε αγροτικές καλλιέργειες στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης. Ο μοναδικός αγροτικός δρόμος που συνέδεε το Λεοντάρι και τα γύρω χωριά με τις περιοχές Κακηδήμα, Τσαρπάνι και Μάρμαρα, καταστράφηκε κατά την κατασκευή της εθνικής οδού Μεγαλόπολης – Σπάρτης από την Κοινοπραξία "ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.".

Μέχρι σήμερα, δεν έχει κατασκευαστεί άλλος εναλλακτικός δρόμος. Οι ιδιοκτήτες αυτών των αγροτοτεμαχίων που τα καλλιεργούσαν πριν την καταστροφή του δρόμου, έχουν αποκλειστεί ολοσχερώς από αυτά, και δεν μπορούν να ασκήσουν καμία οικονομική δραστηριότητα (καλλιέργεια, πώληση, οικοδόμηση).

Υπάρχει άραγε, όπως θα έπρεπε, δεσμευτική συμβατική υποχρέωση της κοινοπραξίας ΜΟΡΕΑΣ για αποκατάσταση της οδικής πρόσβασης των αγροτών στα αγροκτήματά τους; Όσες εκκλήσεις και παραστάσεις έχουν γίνει προς τον ΜΟΡΕΑ αντιμετωπίζονται με αδιαφορία.

Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο πρέπει να παρέμβει ώστε με την ανακατασκευή ή νέα διάνοιξη αγροτικού δρόμου στο ίδιο ή άλλο κοντινό σημείο, να αποκατασταθεί η πρόσβαση των αγροτών του Λεονταρίου και των γύρω χωριών στα αγροκτήματά τους.

Κώστας Ζαχαριάς

βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ