Τα ‘κανες μούσκεμα

Του ΣΑΤΙΡΙΚΟΥ

Πηγή: topontiki.gr