Σκουπίδια και άνθρωποι!!

Παράλιο Άστρος Κυριακή 5-4-2015 09.50

Τα λόγια είναι περιττά!!