Πότε θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα

Τη Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθεί η πρώτη δόση για το επίδομα τέκνων και των πολυτεκνικών επιδομάτων του ΟΓΑ για το 2015.

Την πρώτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων (επίδομα τέκνων, ειδικό πολυτεκνικό επίδομα) θα λάβουν περίπου 693.000 οικογένειες. Η καταβολή του ποσού θα γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι και μέσω των οποίων εισέπραξαν τα επιδόματα του 2014. Τονίζεται ότι τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ καταβάλλονται ανά τρίμηνο και σε 4 δόσεις τον χρόνο.

Κάθε χρόνο απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης (Α21) από τους δικαιούχους μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος. Η προκαταβολή κάθε έτους δίνεται βάσει των στοιχείων του προηγούμενου έτους. Δηλαδή με βάση τις αιτήσεις Α21 που έχει καταθέσει μέσω taxisnet κάθε οικογένεια- δικαιούχος το προηγούμενο έτος.

Η αίτηση- υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21) συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet (www.asis.ar), αφού έχει υποβληθεί οριστικά η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Πηγή: Τα Νέα