Οδηγίες για τη χρήση των ζιζανιοκτόνων

Οδηγίες για τη χρήση των ζιζανιοκτόνων στις δενδρώδεις ή άλλες καλλιέργειες.

Οπως σημειώνεται στην εν λόγω ανακοίνωση, θα πρέπει οι καλλιεργητές να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Να γίνεται επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου εγκεκριμένου για την καλλιέργεια που θα χρησιμοποιηθεί. Να τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος. Κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιούνται απαραιτήτως γάντια, μάσκα και κατάλληλη ενδυμασία. Να γίνεται ψεκασμός επιλέγοντας τις κατάλληλες συνθήκες και το μέσο εφαρμογής. Να τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπει η νομοθεσία από κατοικίες, σχολεία και άλλους ευαίσθητους χώρους. Το ψεκαστικό συγκρότημα να λειτουργεί με την προβλεπόμενη πίεση.

Εξ άλλου, συνεχίζει η ανακοίνωση, «αν το ζιζανιοκτόνο που θα επιλεγεί είναι τοξικό για τις μέλισσες, η εφαρμογή του να γίνεται σύμφωνα μα τα προβλεπόμενα στην έγκριση του σκευάσματος, π.χ. να μη γίνεται ψεκασμός όταν υπάρχουν μέλισσες ή κατά τη διάρκεια άνθησης των ζιζανίων.

Προτείνεται οι χρήστες ζιζανιοκτόνων να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους να κρατάνε σε ασφαλή απόσταση τις κυψέλες τους από την καλλιέργεια, και τα ζιζάνια να απομακρύνονται ή να καταστρέφονται πριν την ανθοφορία τους.

Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων με φύλλωμα, βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.

Οταν υπάρχουν αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια ή υδάτινοι αποδέκτες, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μη μεταφέρεται ψεκαστικό νέφος στο νερό.

Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν. Να τοποθετείται στο όριο του αγροτεμαχίου πινακίδα που να ενημερώνει για τον ψεκασμό.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων όπως, μηχανική μέθοδος ή άλλα καλλιεργητικά μέτρα όπου αυτό είναι δυνατό

Πηγή: eleftheriaonline.gr