Ερώτηση Κώστα Ζαχαριά για υποστελέχωση ΙΚΑ Τρίπολης‏

Δελτίο τύπου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ : Επείγουσα ανάγκη στελέχωσης με διοικητικό προσωπικό του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Τρίπολης

Η μεγάλη έλλειψη διοικητικού προσωπικού στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ Τρίπολης που εξυπηρετεί τρείς Περιφερειακές Ενότητες – Νομούς (Αρκαδίας, Αργολίδας και Λακωνίας), οδηγεί σε αδυναμία ανταπόκρισης στην καθημερινή συναλλαγή και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και σε σημαντική καθυστέρηση στη διεκπεραίωση υποθέσεων που εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα επιμέρους τμήματα της διοικητικής υπηρεσίας εξυπηρετούνται από ένα, μοναδικό υπάλληλο. Στο τμήμα Απονομών Συντάξεων που εκκρεμούν περισσότερες από 2500 υποθέσεις με χρόνο διεκπεραίωσης έως δύο έτη, υπηρετεί ένας υπάλληλος. Στο τμήμα Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων με εκκρεμείς περισσότερες από 2000 υποθέσεις, υπηρετεί ένας υπάλληλος. Στο τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης με 1300 εκκρεμείς υποθέσεις, υπηρετεί ένας υπάλληλος. Στο τμήμα Εσόδων (που διενεργεί εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους), υπηρετεί ένας υπάλληλος για των έλεγχο των κοινών επιχειρήσεων και ένας για τον έλεγχο οικοδομικών έργων, γεγονός που οδηγεί στην παντελή απουσία ουσιαστικών ελέγχων στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και οι Υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ που εξυπηρετούνται γραμματειακά σε βάρος των υπολοίπων τμημάτων.

Επειδή η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ και μάλιστα όταν πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν πρέπει να γίνεται σε χρονικά όρια που εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση αυτών και των οικογενειών τους, ώστε να μην ταλαιπωρούνται και εξαθλιώνονται,

Επειδή ο ελεγκτικός ρόλος του ΙΚΑ είναι κομβικός για την εξασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1)   Προτίθεται να προβεί σε άμεση στελέχωση της διοικητικής υπηρεσίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΙΚΑ Τρίπολης έτσι ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους ασφαλισμένους των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων (Αρκαδίας, Αργολίδας και Λακωνίας) ;

2)   Προτίθεται να αποκεντρώσει τμήματα της διοικητικής υπηρεσίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος με δημιουργία τμημάτων (όπως κέντρου συνταξιοδοτικών αποφάσεων ή κέντρου ανακεφαλαίωσης συντάξεων), στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Λακωνίας ;

Ο ερωτών βουλευτής

Κώστας Ζαχαριάς