Διήμερο εκδηλώσεων στα Άνω Δολιανά, 23-24 Μαΐου 2015