Αφιέρωμα στο Περιοδικό «Επί» του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για τον αλιευτικό τουρισμό

Στο Περιοδικό «Επί» του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, στο τεύχος 123, γίνεται ένα αφιέρωμα στον αλιευτικό συνεταιρισμό και συγκεκριμένα στην προσπάθεια του συμπατριώτη μας Γιώργου Λουρδή και στην ιστοσελίδα του «Fishing Trips» http://www.fishingtrips.grσυνέχεια