Εξαιρετικής ποιότητας τα ελληνικά νερά

Ως "εξαιρετικής ποιότητας" για κολύμβηση χαρακτηρίζονται τα ελληνικά, σύμφωνα με τα στοιχεία για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης σε όλη την Ευρώπη που ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, το 95% των περιοχών κολύμβησης που τελούν υπό παρακολούθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας των υδάτων το 2014 ενώ εξαιρετικής ποιότητας χαρακτηρίζονται τα νερά στο 83% των περιοχών της Ευρώπης.
Πρώτες σε ποιότητα νερών χώρες είναι η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα και ακολουθούν η Ελλάδα, η Κροατία (94 %) και η Γερμανία (90 %).
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο το 2% των περιοχών κολύμβησης δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης και χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
Στην έκθεση που εκδίδεται κάθε χρόνο σε συνεργασία ε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρίνεται η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης κατόπιν δειγματοληψίας σε περισσότερες από 21.000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές κολύμβησης σε όλη την ΕΕ, την Ελβετία και την Αλβανία.
«Η ποιότητα των νερών των θαλασσών αλλά και των λιμνών μας είναι γνωστή και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας» δήλωσε υπουργός Αναπληρωτής Παραγωνικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης. «Μέριμνα και υποχρέωση όλων μας, Πολιτείας και πολιτών, είναι να προστατεύουμε διαρκώς τις θάλασσες και τις ακτές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι στο χέρι μας να διατηρήσουμε για πάντα την ποιότητα των νερών μας» πρόσθεσε.
Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων της κολυμβητικής περιόδου 2014 και τα αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων – ακτών κολύμβησης δημοσιοποιούνται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Παρατήρησης. Στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr περιέχονται επίσης ιστορικά στοιχεία για την αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης τα τελευταία χρόνια, καθώς και χάρτης με όλες τις παρακολουθούμενες ακτές κολύμβησης και σχετικά αναλυτικά στοιχεία.

Πηγή: lifo.gr