Έως 500 μέτρα οι αποστάσεις ψεκασμών σε κατοικημένες περιοχές

Με αφορμή προφορικές καταγγελίες δημοτών για ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα μέσα σε κατοικημένες περιοχές, ενημερώνουμε εκ νέου τους παραγωγούς και τους χρήστες ψεκαστικών μηχανημάτων ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 της υπ’ αριθ. 8197/90920/22-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1883Β/2013) καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού και ειδικών περιοχών.
Συγκεκριμένα για τις εντός σχεδίου κατοικημένες περιοχές η ελάχιστη απόσταση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ορίζεται στα 100 μέτρα για τα σκευάσματα με επισήμανση Τ ή Τ+ (σήμανση στη συσκευασία με νεκροκεφαλή και χιαστή οστά) και στα 50 μέτρα για τα σκευάσματα με επισήμανση Xn ή Xi.
Οι ανωτέρω αποστάσεις αυξάνονται στα 500 μέτρα όταν η εφαρμογή γίνεται με νεφελοψεκαστήρες (τουρμπίνες) & γενικά με εξοπλισμό που ευνοεί την αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους.
Οι καλλιεργητές και γενικά οι επαγγελματίες χρήστες είναι υποχρεωμένοι :
– Να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους & της έκθεσης των ανθρώπων και των ζώων σ’ αυτό.
– Να λαμβάνουν κάθε μέτρο που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος , του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού.
– Να σταματάει ο ψεκασμός όταν φυσάει δυνατός άνεμος για να μην προκαλείται ανεπιθύμητη διασπορά του ψεκαστικού νέφους.
– Να ενημερώνουν τους περίοικους για τον επικείμενο ψεκασμό, αναρτώντας ειδικό έντυπο στο κτήμα τους που θα ενημερώνει για τη διενέργεια του ψεκασμού, τη μέρα και την ώρα, το σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί , τη σήμανση τοξικότητας και τις ειδικές προφυλάξεις.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α), σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στην συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο 300-30.000 €.

Πηγή