Παραλογισμός με τα τεκμήρια

Με… παρατράγουδα ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού. Πολλοί από εκείνους που έσπευσαν να τακτοποιήσουν τη φορολογική τους υποχρέωση, έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι καλούνται να πληρώσουν φόρους για ανύπαρκτα εισοδήματα στην Ελλάδα.

«Υπαίτιος» ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), ο οποίος δεν απέτρεψε έναν ακόμα παραλογισμό που έχει σχέση με τα τεκμήρια διαβίωσης.

Η «παγίδα» στην οποία έπεσαν ή κινδυνεύουν να πέσουν χιλιάδες κάτοικοι εξωτερικού λειτουργεί με τη βοήθεια του μηχανισμού των τεκμηρίων διαβίωσης.

Ο εν λόγω μηχανισμός προσδιορίζει και γι’ αυτούς τους φορολογούμενους (όχι μόνο για του… εσωτερικού) εξωπραγματικά επίπεδα τεκμαρτών εισοδημάτων που φορολογούνται σχεδόν στο σύνολό τους ως επιχειρηματικά κέρδη (ως «εισοδήματα προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα») με 26% και με επιπλέον προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου έτους.

Αρκεί η δήλωση ενός μικρού ποσού τόκων (ακόμα και μερικών λεπτών) για να εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα με πληρωτέο φόρο εισοδήματος 2.000 ευρώ ή και μεγαλύτερο, λόγω του προσδιορισμού του τελικού φορολογητέου εισοδήματος σε επίπεδο εξωπραγματικό βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης για ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ή και μια εξοχική κατοικία, που χρησιμοποιήθηκαν μόνο για 1 ή 2 μήνες.

Υποχρεωτική δήλωση

Ο παραλογισμός ξεκινάει από τις σχετικές διατάξεις του ΚΦΕ, σύμφωνα με τις οποίες οι κάτοικοι εξωτερικού, εφόσον έχουν αποκτήσει στην Ελλάδα έστω και 0,01 ευρώ πραγματικό εισόδημα, π.χ. από τόκους καταθέσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στη χώρα μας.

Επιπλέον, εφόσον κατέχουν στην Ελλάδα σπίτια στα οποία μένουν περιστασιακά για 1 ή 2 μήνες τον χρόνο και ταυτόχρονα έχουν κυκλοφορήσει στη χώρα μας, έστω και για λίγο, με Ι.Χ. δικής τους κυριότητας που φέρει ελληνικές πινακίδες, βαρύνονται και με τεκμήρια διαβίωσης για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.

Τουτέστιν, οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν έχουν εργασία στην Ελλάδα, αλλά έχουν λογαριασμούς καταθέσεων, κατοικίες και Ι.Χ. αυτοκίνητα στη χώρα μας οφείλουν να υποβάλουν φέτος φορολογικές δηλώσεις στις οποίες πρέπει να αναγράψουν υποχρεωτικά, ως μοναδικά πραγματικά εισοδήματα αποκτηθέντα στη χώρα μας, τα ποσά των τόκων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Και επειδή τα μόνα πραγματικά δηλωθέντα εισοδήματα από τους τόκους είναι συνήθως πενιχρά, οι κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τα σπίτια και τα αυτοκίνητα που κατέχουν στην Ελλάδα.

Τα ποσά των τεκμαρτών εισοδημάτων φορολογούνται σχεδόν στο σύνολό τους, μετά την αφαίρεση των πενιχρών ποσών των τόκων, ως εισοδήματα προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με συντελεστή 26%.

Σε φόρο 26% υπόκειται η διαφορά μεταξύ του πολύ χαμηλού πραγματικού εισοδήματος των τόκων και του εξωπραγματικού τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Επιπλέον, επί του φόρου που προκύπτει από την επιβολή του συντελεστή 26% επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου έτους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερφορολόγησης είναι και η περίπτωση ενός κατοίκου εξωτερικού ο οποίος εκλήθη να καταβάλει φόρο εισοδήματος 2.559,92 ευρώ έχοντας δηλώσει ως μόνο πραγματικό εισόδημα 0,34 ευρώ από τόκους καταθέσεων στην Ελλάδα.

Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δήλωσε, εκτός από τους τόκους των 0,34 ευρώ, μία δευτερεύουσα κατοικία 85 τ.μ. και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.689 κυβικών εκατοστών, με αποτέλεσμα να φορολογηθεί, βάσει αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης για τεκμαρτό εισόδημα άνω των 6.000 ευρώ, με συντελεστή 26% και με επιπλέον προκαταβολή 55% επί του κύριου φόρου.

Ειδικότερα, η ΓΓΔΕ τού χρέωσε το ελάχιστο τεκμήριο των 2.500 ευρώ που ισχύει για κάθε έγγαμο σύζυγο, καθώς επίσης και τεκμήριο διαβίωσης 3.500 ευρώ για το αυτοκίνητο και 352,50 ευρώ για την κατοικία και τον φορολόγησε για τεκμαρτό εισόδημα 6.352,50 ευρώ μειωμένο κατά το ποσό των 0,34 ευρώ που ήταν οι τόκοι.

Πηγή: efsyn.gr