Πληροφορίες για τις προθεσμίες εγγραφών του Κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλίου Άστρους (η καταληκτική προθεσμία για διορθώσεις είναι στις 28-10-2015)

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες, για τις προθεσμίες εγγραφών Κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλίου Άστρους (πρώην Κοινότητα Παραλίου Άστρους).

Η καταληκτική προθεσμία για διορθώσεις είναι στις 28-10-2015.