Αίτηση 18 περιφερειακών συμβούλων για σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δελτίο τύπου 
Προς τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου 
 Αίτηση 
των περιφερειακών συμβούλων:

1)Νικολάου Πατσαρίνου

2)Ντίνας Βουδούρη    

3)Γεωργίου  Γαβρήλου

4)Παναγιώτη (Τάκη) Γατσόπουλου

5)Παναγιώτη  Γκανά

6)Περικλή Μενούνου

7)Μαρίνας Πιέρρου  

8)Στέλλας Σωφρονά-Καρλαύτη

9)Σταύρου Χρυσαδάκου

10)Παναγιώτη Αλευρά,
11)Ανδρέα Πουλά
12)Γιάννη Ροτζιώκου
13)ΜαριλέναςΣούκουλη    
14)Νικολάου Γόντικα 
15)Βαγγέλη Γούργαρη 
16)Γιάννη Μανώλη
17)Παναγιώτη Κάτσαρη και
18)Δήμητρας Λυμπεροπούλου

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ.3 του ν. 3852/2010: «Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει ο περιφερειάρχης, η Οικονομική Επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3 ) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα αυτά προηγούνται, έναντι των λοιπών θεμάτων, στη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου».

Σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.3 του ν. 3852/2010: «Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην  περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του».

ΙΙ. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέχει το ήμισυ των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «“Πελοπόννησος Α.Ε.’’ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» στην οποία μάλιστα Πρόεδρος είναι ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης.

Επανειλημμένα έχουν τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή από μέλη τους, ζητήματα ενημέρωσης, διαφάνειας και λειτουργίας της προαναφερόμενης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας αλλά δεν υπήρξαν ποτέ ουσιαστικές απαντήσεις.

ΙΙΙ. Με την παρούσα εμείς οι δεκαοκτώ (18) περιφερειακοί σύμβουλοι ζητάμε κ. Πρόεδρε έγγραφα τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με θέμα την ενημέρωση του και τις προτάσεις των μελών του για τη δραστηριοποίηση της πιο πάνω εταιρίας. Στη συζήτηση μάλιστα αυτή ζητάμε να κληθούν να μετάσχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο πάνω εταιρίας καθώς και τα Διευθυντικά στελέχη της. 

Τρίπολη 26 Μαΐου 2015
Οι αιτούντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1)Νικολάος Πατσαρίνος

2)Ντίνα Βουδούρη  

3)Γεώργιος  Γαβρήλος

4)Παναγιώτης (Τάκη) Γατσόπουλος

5)Παναγιώτης  Γκανάς

6)Περικλής Μενούνος

7)Μαρίνα Πιέρρου  

8)Στέλλα Σωφρονά-Καρλαύτη

9)Σταύρος Χρυσαδάκος

10)Παναγιώτης Αλευράς,

11)Ανδρέας Πουλάς
12)Γιάννης Ροτζιώκος
13)ΜαριλέναΣούκουλη    
14)Νικόλαος Γόντικας 
15)Βαγγέλης Γούργαρης 
16)Γιάννης Μανώλης
17)Παναγιώτης Κάτσαρης και
18)Δήμητρα Λυμπεροπούλου.