Η κοινωνική συμπεριφορά των πρώτων ανθρώπων της Ευρώπης στη Μεγαλόπολη

Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα στον αρχαιολογικό χώρο  «Μαραθούσα 1», στη Μεγαλόπολη δίνοντας σημαντικά στοιχεία για τη χρονολόγηση και την κοινωνική συμπεριφορά των πρώτων ανθρώπων στην Ευρώπη. Η εξέλιξη της ανασκαφής τα τελευταία χρόνια, τοποθετούν την περιοχή της Μεγαλόπολης στο επίκεντρο του διεθνούς αρχαιολογικού και παλαιοανθρωπολογικού ενδιαφέροντος, όπως σημείωσε και ο Περιφερειάρχης Π. Τατούλης κατά την επίσκεψή του στον αρχαιολογικό χώρο.

Η ανασκαφή διεξάγεται από την Εφορεία Παλαιανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου κας Ελένης Παναγοπούλου, με τη συνεργασία της παλαιοανθρωπολόγου κας Κατερίνας Χαρβάτη από το Πανεπιστήμιο του Tübingen.

Αφού ολοκληρωθεί η αρχαιολογική έρευνα και ταυτοποιηθούν και χρονολογηθούν τα ευρήματα, τότε θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος ανάδειξής τους ώστε να τεκμηριωθεί η ιστορική αξία της περιοχής της Μεγαλόπολης και της Πελοποννήσου σε συνάρτηση με την εμφάνιση του πρώτου ανθρώπου στην Ευρώπη.

Πηγή: moriasnow.gr