Εβδομάς «υπολοίπων!!»

Σ.Σ: Η επικεφαλίδα αναφέρεται στο «απόκομμα».