«Μπάρμπα Μυτούσης vs Γιώργου Θαλάσση»

«Δύο λαλούν και εμείς χορεύουμε!!»